Aikataulu

with Ei kommentteja

Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto päättivät Satasoten valmistelun aloittamisesta yksimielisesti 11.1.2016.

Satakunnassa ollaan valmiita siirtymään uuteen maakunnalliseen toimintamalliin 1.1.2018 alkaen, mikäli 1.1.2019 voimaantulevaksi suunniteltu valtakunnallinen sote-lainsäädäntö jää toteutumatta.

Uudistuksen vaiheet

  • Nykytilanteen selvittäminen ja uusien toimintamallien kuvaaminen 1/2016–6/2016:
    palvelurakennetyöryhmä tekee nykytilaselvityksen, alueprofiilin 2015, projektisuunnitelman, sote-kustannusten vertailun, lähipalveluiden määrittelyn, hyvinvoinnin järjestämissuunnitelman ja viestintäsuunnitelman.
  • Organisaatioiden lausunnot ja päätöksenteko 6/2016:
    Kunnat ja kuntayhtymät käsittelevät esitystä ja päättävät sen hyväksymisestä.
  • Täytäntöönpanon valmistelu 7/2016–12/2017: 
    Uudistusprojektin päätoimisen vetäjän valinta. Uuden sote-tuotantomallin käytännön järjestelyt.