Satakunto-hankkeen projektityöntekijät aloittavat työnsä

with Ei kommentteja

Satakunto-hankkeen parissa aloittaa työnsä tällä viikolla projektisuunnittelijat Minna Viinamäki ja Minka Leino-Holm sekä osa-aikaisena projektisihteerinä Jyrki Vuori.

Projektisuunnittelijoiden tehtävänä on toteuttaa hankkeen kehittämistoimia omalla työpanoksellaan hankesuunnitelman mukaisesti, raportoida hanketoiminnasta, toimia ohjausryhmän esittelijöinä ja sihteereinä, luoda ja osallistua hankkeen verkostoihin sekä tiedottaa hankkeeseen liittyvistä asioista. Projektisihteerin tehtävänä on toteuttaa omalta osaltaan hankkeen raportointia (mm. talous- ja henkilöstöhallinto) ja arviointia.

Satakunto-hanke on ESR-rahoitteinen kuntoutuksen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kuntoutuskäytäntöjä ja parantaa palveluiden saatavuutta niin, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus lisääntyy. Hanke toteutetaan koko Satakunnan alueella ajalla 1.2.2017 – 31.1.2020. Hankkeen hallinnoijana toimii Porin kaupunki, jossa hanke sijoittuu perusturvan alaisuuteen. Hankkeen vastuullinen johtaja on perusturvajohtaja, muutosjohtaja Terttu Nordman.