Satasoten kuntakierroksen yhteenveto valmistui

with Ei kommentteja

Satasote toteutti Satakunnan kaikkiin kuntiin kohdistuneen kuntakierroksen 26.9.–14.12.2016 välisenä aikana. Kierroksen yhteenveto on valmistunut, ja se toimitetaan jokaisen Satakunnan kunnan käyttöön. Valmistuneessa raportissa kerrotaan kuntakierroksen toimintamallista, toteutuksesta, sekä erityisesti kuntalaisten kierroksella esille tuomista ajatuksista. Raporttiin on koottu sekä yhteenveto koko kierroksen huomioista että kuntakohtaiset tulokset. Kuntakierroksen ensisijaisena tavoitteena oli kuulla kuntien asukkaita ja koota yhteen kaikkien kävijöiden näkemyksiä ja kokemuksia kunkin kunnan nykyisistä palveluita. Tavoitteena oli saada myös ajatuksia, odotuksia ja ideoita uudistuvista sote-palveluista.

Pääosin Satakunnan alueella tarjottuihin palveluihin oltiin tyytyväisiä. Toive lähipalveluiden säilymisestä tuli esille lähes jokaisessa kunnassa. Kehittämistarpeita tuotiin esille. Palvelut koettiin osittain hajanaisina, ja niihin toivottiin palveluohjausta, selkeyttä ja luovuutta. Tiedonkulkuun toivottiin parannusta. Moniin palveluihin, kuten omais- ja kotihoitoon, toivottiin lisäresursseja. Selvästi parannettavaa palveluiden integraation osalta nähtiin niissä tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee erityistä tukea tai useita eri palveluita yhtä aikaa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli monissa kunnissa jo käynnistynyt, ja siitä oli saatu pelkästään hyviä kokemuksia.

Satasoten kuntakierroksen yhteenveto