Palvelumallin suunnittelun pohjana palveluiden tasavertainen saavutettavuus ja alueelliset väestöprofiilit

with Ei kommentteja

Satasoten palvelumallin valmistelu etenee neljän asiointialueen mallilla. Muutosjohtaja Terttu Nordman sanoo, että yhteinen tahtotila siitä on saavutettu.

Palveluiden tasavertaiseen saavutettavuuteen ja alueellisiin väestöprofiileihin perustuvasta mallista on luotu optimoimalla karttapohja. Se toimii apuvälineenä jatkosuunnittelulle.

– Malli ei ole lopullinen, eivätkä nyt hahmotellut rajat ole sellaisia, joita ei voisi ylittää, Nordman korostaa.

Mallissa Satakunta jakautuu pohjoiseen, läntiseen, lounaiseen ja eteläiseen asiointialueeseen, joihin jokaiseen sisältyy 30 minuutin saavutettavuusvyöhyke. Asukkaiden luonnollisiin asiointialueisiin perustuvan suunnittelun pohjalta kullekin alueelle on hahmoteltu palvelukeskusten optimaalinen sijainti.

– Sote-keskusten paikkojen ei pidä antaa liikaa hallita mallista käytävää keskustelua, sillä ne tarkentuvat vielä valmistelun edetessä, kehittämispäällikkö Timo Aro sanoo.

Suunnittelussa edetään valtakunnallisten asiakaslinjausten ja alueellisten väestöprofiilien pohjalta.

– Meidän pitää päästä rakenteen kautta käsiksi erityisesti siihen 10 prosentin väestöryhmään, jolla on korkea hoidon ja palvelun tarve, Aro sanoo.

Palvelumallin suunnittelussa ei ole huomioitu olemassa olevia hallinnollisia rajoja, palveluiden ja toimipisteiden nykyistä sijaintia tai käytettävissä olevia resursseja. Valinta on ollut tietoinen.

– Palvelumallin suunnittelu on tahdottu toteuttaa puhtaalta pöydältä, Nordman sanoo.

Optimointi on toteutettu ArcGIS-paikkatietojärjestelmän avulla. Työstä ovat vastanneet Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro ja tietopalveluasiantuntija Timo Widbom.

Seuraavaksi Satakunnassa laaditaan selvitys sekä yhden että neljän maakunnallisen yhtiön mallista. Myös yhden maakunnallisen liikelaitoksen ja työterveyshuollon valmistelu on tarkoitus käynnistää vielä keväällä.

Neljän asiointialueen malli