Eläköityminen vauhdittaa Satasoten henkilöstön vaihtuvuutta

with Ei kommentteja

Satasotelle on laadittu henkilöstösuunnitelma. Siitä selviää, että uuteen maakunnan liikelaitokseen tai yhtiöön siirtyvää vakinaista henkilöstöä on 7 676. Henkilöstön ikäjakauman perusteella selvästi suurin ryhmä on 50-59-vuotiaat, johon sijoittuu 36 prosenttia henkilöstöstä.

Satasoten henkilöstöryhmän puheenjohtaja Kaisa Kausto-Uski sanoo, että Satasoten henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan eläköitymisestä johtuen mittavaa ja henkilöstön vaihtumiseen pitää varautua ennakolta.

– Henkilöstöjohtamisessa ja työterveyshuollon palveluissa tulee ottaa huomioon henkilöstön ikärakenne. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyyn ja uudelleensijoitustoimintaan tulee laatia toimivat prosessit.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä siirtyvästä henkilöstöstä työskentelee 37 prosenttia, Porin kaupungilla 27 prosenttia, Rauman kaupungilla 11 prosenttia ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän palveluksessa 7 prosenttia. Muiden valmistelussa mukana olevien organisaatioiden osuus siirtyvästä henkilöstöstä on alle prosentista vajaaseen neljään prosenttiin.

– Vastuu yhteistoimintaneuvottelujen käymisestä henkilöstön kanssa on nyt nykyisillä työnantajilla. Ne koskevat sekä nykyisiin organisaatioihin jäävää että uusille toimijoille siirtyvää henkilöstöä. Tässä vaiheessa tulee käsitellä sitä, mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa ja miten sen ennakoidaan vaikuttavan organisaatioiden omaan toimintaan. Tarvitaan rahoittavaa viestintää ja myös keskustelua siitä, mitä ei vielä tiedetä.

Heinäkuussa 2017 aloittava maakunnan väliaikaishallinto perustaa toimintansa käynnistyttyä väliaikaisen yhteistoimintaelimen. Silloin keskusteltaviksi tulevat myös liikkeen luovutuksen periaatteet sekä muutokset palvelutarpeissa.