Kuntien vanhusneuvostot mukana Satasoten suunnittelussa

with Ei kommentteja

Satakunnan vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2010 ja on tällä hetkellä maassamme ainoa maakunnallinen vanhusneuvosto. Sen tehtäväksi on määritelty mm. yhteydenpito maakunnan kuntien vanhusneuvostoihin sekä vanhuspalveluiden toteutumisen seuranta niin kuntien kuin valtakunnankin tasolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kaavailtu, että kunnalliset vanhusneuvostot tulevat säilymään ja jokaiseen maakuntaan perustetaan maakunnallinen vanhusneuvosto.

– Näin saadaan ikäihmisten ääni kuuluville niin kunta- kuin maakuntatasollakin, Satakunnan vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Irma Roininen sanoo.

Roinisen mukaan Satakunnan maakunnallinen vanhusneuvosto on onnistunut luomaan seitsemän vuoden aikana vahvan maakunnan kuntien välisen yhteistyöpohjan ikäihmisten asioita käsiteltäessä.

– Olemme järjestäneet muun muassa kaikille Satakunnan kuntien vanhusneuvostojen jäsenille ja varajäsenille yhteisiä seminaareja, joissa pohdimme alustusten ja ryhmätöiden kautta yhteisiä ajankohtaisia asioita. Lisäksi olemme järjestäneet kaikille ikäihmisille avoimia maakunnallisia tilaisuuksia.

Marraskuun 2016 seminaarissa teemana olivat Satasoten ikääntyvien palveluiden työryhmän aiheet, kuten kotihoito, asumis- ja laitospalvelut ja perhe- ja omaishoito. Toukokuussa 2017 taas johtajaylilääkäri Ermo Haavisto piti alustuksen aiheesta ”Miten muotoutuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteistyö Satasotessa”.

– Toisena aiheena oli toiminnanjohtaja Milja Karjalaisen alustus ”Järjestöt Satasotessa”. Alustusten pohjalta teimme ryhmätöitä, Roininen kertoo.

Molempien seminaarien ryhmätöiden tuotokset on lähetetty Satasoten muutosagentti Pirjo Rehulalle huomioitavaksi palveluiden rakenneuudistusta tehtäessä.

– Satakunta on esimerkillinen maakunta siinä, että se on ottanut sote-valmisteluihin mukaan virkamiesten lisäksi myös edustajia vanhusneuvostoista, vanhustukiyhdistyksestä ja eläkeläisjärjestöistä, Roinen kiittelee.

Vanhusneuvoston seuraava seminaari pidetään 24.10.2017 Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa.