SATULA-hankkeessa kehitetään satakuntalaista lastensuojelutyötä

with Ei kommentteja

SATULA-hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) Satakunnassa. Yhtenä SATULA-hankkeen tavoitteena on kehittää lastensuojelun monitoimijaista toimintamallia, joka pohjautuu Lontoon Hackneyssa kehitettyyn lastensuojelun systeemiseen malliin. Mallin avulla on pystytty vapauttamaan lastensuojelun työntekijöiden työaikaa aitoon kohtaamistyöhön sekä samalla parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja pysyvyyttä työssään.

Satakunnassa on vahva tahtotila lastensuojelutyön kehittämiseen. Systeemisen lastensuojelun mallia on lähdetty pilotoimaan Nakkilassa, Harjavallassa, Porissa ja Raumalla. Tulevaisuudessa on tarkoitus ottaa malli käyttöön vaiheittain koko Satakunnassa.

Tavoitteena systeemisessä lastensuojelussa on yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa turvata kokonaisvaltainen, monitoimijainen ja yksilöllinen, lapsen ja perheen tarpeet huomioiva tuki, arviointi ja apu. Kyseessä on lastensuojelutyön uudenlainen tiimirakenne, jossa lapsi ja perhe ovat koko tiimin asiakkaita ja tiimin työntekijät tuntevat perheen tilanteen.

Raumalla systeemisen lastensuojelun malli ei ole aivan uusi asia, sillä asiaa on pohdittu jo vuodesta 2015 alkaen. Toimintamallin käyttöönotto vaatii peruspalvelujen vahvistamista sekä oikeanlaisia palveluita silloin, kun perhe niitä tarvitsee. ”Hyvä yhteistyö ja keskinäinen luottamus toimijoiden välillä on tärkeää”, toteaa Rauman lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski. Ylikoski esitteli valtakunnallisilla LAPE-päivillä 30.5.2017 systeemisen mallin pilotointia Raumalla.