Rakennetaan siltoja sivistys- ja sote-palveluiden, kunnan ja maakunnan palvelujen välille

with Ei kommentteja

Satakunnassa kehitetään LAPE-muutosohjelman mukaisesti lapsiperheiden palveluita. Yhtenä tavoitteena SATULA-hankkeessa on rakentaa asiakaslähtöisiä siltoja maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja kuntien järjestämien sivistyspalvelujen välille. Vaikka sivistyspalvelut jäävät kuntiin ja sote-palvelut siirtyvät maakunnan vastuulle vuoden 2019 alusta, täytyy lapsen, nuoren ja perheen saada tarpeenmukaista ja oikea-aikaista tukea riippumatta siitä, mikä hallinnonala palveluista vastaa.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset liittyvät vahvasti lähes kaikkien lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Näiden kehitysyhteisöiden vaikutus lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointiin on suuri ja siksi hyviä käytäntöjä halutaan SATULA-hankkeessa entisestään vahvistaa. Tavoitteena on lapsia ja perheitä eri tavoin osallistamalla vahvistaa kasvatuskumppanuutta ja yhteisöllisyyttä.

LAPE-muutosohjelmassa ammatillisen auttamisen painopistettä siirretään hyvinvointia edistävään ja ennaltaehkäisevään suuntaan. Tavoitteena on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen omia voimavaroja. Yksilöön ja yhteisöön kohdistuvalla työllä vahvistetaan lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä kuten hyviä tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja muita vahvuuksia. Maakunnan sote-palvelut tuodaan nykyistä vahvemmin lapsen ja nuoren kehitysympäristöön.  Myös erityistason palveluiden tukea tarjotaan lapsen ja nuoren arkiympäristössä, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Lapsen arki toteutuu jatkossakin tutussa ympäristössä, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Sivistyksen ja soten, mutta myös järjestöjen, seurakuntien, yksityisten toimijoiden ja oppilaitosten yhteistyön tärkeys lapsiperheiden palveluiden kehittämistyössä on tiedostettu ja se huomioidaan.