Polut hoitoon ja kuntoutukseen –kokeilujen vertaisoppimispäivä keräsi OTE7 hankeväen Poriin

with Ei kommentteja

OTE (Osatyökykyisille tie työelämään) kärkihankkeen osaprojekti 7 (OTE7) Polut hoitoon ja kuntoutukseen vertaisoppimispäivä ja miniseminaari järjestettiin Porissa 15 – 16.6. 2017. Päivä järjestettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hankkeen isännöimä vertaisoppimispäivä keräsi Poriin myös muut OTE7 hankkeet; TOIKE (Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa), Uusi suunta työelämään (Oulu), Rivakka ote (Kiipulasäätiö/Uusimaa), OTE maakunnassa-Polut kuntoon (Kainuu) ja Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille (Jyväskylä). Vertaisoppimispäivä tarjosi hyvän mahdollisuuden verkostoitumiselle ja tietoa muiden hankkeiden toimista. Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hankkeen projektisuunnittelijat kertoivat mm. hankkeen laatuajattelun taustoista, mini-intervention käytöstä MIELI- ja TULE-asiakkaille ja ICF-luokituksen käytön mahdollisuuksista arvioinnissa. Kuulimme myös OTE kärkihankkeen ja ministeriön terveiset. OTE-ohjelmaan kuuluu 8 eri kärkihanketta ja OTE7 on yksi näistä. Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hanke on OTE7 hankkeen yksi aluekokeilu. Kärkihankkeiden tavoitteena pysyvä toiminnan muutos ja ennakkoluulot sekä asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan tulisi saada muutettua positiivisempaan suuntaan, painotti ylitarkastaja Ritva Partinen puheenvuorossaan.

Miniseminaarin aiheena oli suoravastaanotto ja matalan kynnyksen palvelut osatyökykyisille. Miniseminaarin puhujia oli mukavasti eri puolilta Suomea. Luennoitsijoina oli Kuntoutuslääkäri Helena Miranda Työterveys Helsingistä, kuntoutussuunnittelija Päivi Lehtimäki Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, fysioterapeutti Lari Lautamäki Jyväskylästä sekä palveluesimiehet Jaana Behm ja Vesa Piikki Eksotesta.  Puheenvuoroista saatiin tietoa toimivista käytännöistä suoravastaanottotoiminnassa ja matalakynnystoiminnassa sekä niiden vaikuttavuudesta että kustannustehokkuudesta.

Kuntoutuslääkäri Helena Miranda kertoi fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta Työterveys Helsingissä. Suoravastaanoton kautta pyritään 1/3 asiakkaista ohjaamaan fysioterapeutin vastaanotolle. Kaikki kipuoireiset eivät tarvitse lääkärin palveluita, fysioterapeutti voi menestyksekkäästi hoitaa kipupotilaita. Fysioterapeutilla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Aikaresurssia on tärkeää varata riittävästi, 60 min/asiakas on todettu tarpeelliseksi vastaanottoajaksi. Näin fysioterapeutti ehtii kartoittaa työolosuhteisiin liittyvät asiat ja katsoa huolella asiakkaan tilanteen. Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä, koska työntekijät pysyvät työssä ja asiakas kokee tulleensa kuulluksi sekä saaneensa selkeät ohjeet kivun hoitoon. Tilanne on kaikille osapuolille win-win!, Miranda kertoo.

Asiakkaissa epäspesifi selkäkipu aiheutti pelkoa jostain vakavammasta, kun lääkärikään ei löytänyt selkeää syytä kivulle. Tästä lähtökohdasta lähdettiin miettimään asiakkaiden ohjaamista fysioterapeutin suoravastaanotolle, jotta asiakas saisi kipuun asianmukaisen hoidon, kertoi Kuntoutussuunnittelija Päivi Lehtimäki Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä suoravastaanottotoiminnan aloittamisesta.

Keski-Suomessa on meneillään oma tutkimus suoravastaanottotoiminnan hoidon vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa arvioidaan elämän laatua ja laskennallisia kustannuksia. Keski-Suomessa toimii tällä hetkellä 5 kunnassa suoravastaanotto, tämä oli hyvä pohja tutkimuksen tekemiselle. Tutkimuksen mukaan suoravastaanotto tuo nykyisellä käyntimäärällä jo n. 26 000 eur säästöt. Suoravastaanottotoimintaa laajentamalla saavutettaisiin huomattavasti suuremmat säästöt, totesi fysioterapeutti Lari Lautamäki Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksesta.

Eksotessa matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita lähdettiin kehittämään, kun psykiatrian laitospaikkoja purettiin. Osastohoitojen lakkauttaminen ei siis välttämättä merkitse palveluiden huonontumista. Ajanvaraus mielenterveys ja – arviointipoliklinikalle (MTPA) on pyritty tekemään helpoksi. Ajanvaraus tehdään joko puhelimitse tai potilastietojärjestelmän kautta. Lähetettä ei tarvita, eikä mitään diagnoosirajoituksia ole. Keskeistä on tiivis yhteistyö terveyskeskuslääkärien kanssa, kertoivat palveluesimiehet Vesa Piikki ja Jaana Behm Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä.

Seminaarin luennot ovat katsottavissa Satasoten sivuilla ja pääset katsomaan seminaarin tästä linkistä.

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen hankkeen tavoitteena on luoda monialainen perustason kuntoutusrakenne ja malli Satakuntaan. Tarkoituksena on kehittää saumaton, oikea-aikainen ja tarkoituksen mukainen työkyvyn tuen palveluketju sekä työhön paluun että työllistymisen kannalta.

Asiakkaan työkyvyn tuen palvelutarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja asiakas etenee nopeasti ja joustavasti monialaisessa kuntoutusketjussa.