Muutosagentit vierailivat SuomiAreenan torivartissa 13.7.

with Ei kommentteja

Torstaina 13.7. järjestetty Muutosagentit – tehtävänä parempi Satakunta –torivartti kiinnosti MTV-lavan läheisyyteen pysähtyneitä SuomiAreenan vierailijoita. Torivartin tehtävänä oli jakaa tietoa sote-uudistukseen liittyvistä lapsi-ja perhepalveluiden sekä ikäihmisten palveluiden muutosohjelmasta. Torivarttiin osallistuivat Satasoten muutosagentit Mirja Antila ja Pirjo Rehula, 90-vuotias seniori Maire sekä satakuntalaiset 13-vuotiaat nuoret Sanni ja Vilma.

Torivartissa keskusteltiin muun muassa siitä, miten lapsia, nuoria ja ikääntyneitä voitaisiin tulevaisuuden Satakunnassa tukea entistä paremmin. Nuorten näkökulmasta onnellisuuden ja turvallisuuden tunteen tukeminen, aktiivinen kuunteleminen ja vuorovaikutus, kiireettömyys ja lupausten pitäminen ovat avaintekijöitä lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa ja ammattilaisten yhteistyössä. Myös seniori Mairen näkökulmasta kuulluksi tuleminen, palveluiden saatavuus ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on keskeistä.

Vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen sekä seniori Mairen kokemukset kotihoidon asiakkuudesta ja palveluiden saatavuudesta herättivät keskustelua tilaisuudessa. Seniori Maire ja nuoret halusivat myös tietää, mitä muutosohjelmilla tavoitellaan ja miten maakuntauudistus tulee kuntalaisten arkeen vaikuttamaan.

I & O muutosohjelmassa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena on saada iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Perheiden kokemusta omista voimavaroista, elämänhallinnasta ja osallisuudesta halutaan vahvistaa. Palveluista halutaan tehdä tarkoituksenmukaisempia, kohdistaa voimavarat oikein ja sitä kautta myös vähentää kuluja.

SuomiAreenan keskustelutilaisuuksia voi katsoa myös jälkikäteen MTV Katsomossa.