Yhteiset toimintamallit ja sujuva viestintä – asiakkaan etu ja ammattilaisten yhteistyön tukipilarit

with Ei kommentteja

Yhteiset tavat ja menetelmät tehdä työtä edistävät parhaiten yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä selviää Satasoten kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden ammattilaisille suunnatusta kyselystä. Satakunnasta löytyy lukuisia toimivia yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon kentältä.

– Kyselytutkimuksen vastausten kautta selkeytyi se, miten eri ammattiryhmät toimivat yhdessä, organisaatiorajoja ylittäen. Ammattilaiset toivat kyselyssä esille lähes 130 hyvää, yhteistyöhön liittyvää käytäntöä omasta työstään tai verkostoistaan. Näin piirtyi kuva siitä, millaista yhteistyötä satakuntalaiset ammattilaiset tekevät ja kenen kanssa, kertoo projektisuunnittelija Sari Hatanpää.

Tiedonvälityksen mutkattomuuden ja säännöllisyyden todettiin olevan tärkeää verkostoyhteistyössä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa moniammatillisia palavereita, yhteydenpitoa esim. Skypen tai puhelinneuvottelujen kautta tai yhtenäisiä lomakkeita. Yhtenä toimivan yhteistyön muotona nousi esiin TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela tarjoavat yhdeltä luukulta tukea ja palveluitaan työttömälle asiakkaalle. TYP on valtakunnallinen, hyväksi havaittu moniammatillinen toimintamalli.

– Ammattilaisten arvioiden mukaan yhteisten toimintamallien lisäksi yhteistyön sujuvuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi työntekijän oma halu ja motivaatio, yleinen yhteistyön tekemisen helppous, sekä eri toimijoiden välinen ilmapiiri, kertoo projektisuunnittelija Tero Mäkinen.

Kysely toteutettiin osana Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden selvitystyötä. Kyselyyn vastasi 100 ammattilaista, joista 98 % työskentelee Satakunnassa. Kyselyssä kartoitettiin Satakunnassa toimivien ammattilaisten näkemyksiä asiakasosallisuudesta, monialaisesta yhteistyöstä sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista.

Asiakkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen on yksi Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden kantavista teemoista. Satakunnassa on kaksi OTE – kärkihanketta toteuttavaa maakuntakokeilua: SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen sekä Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi kehittämistyötä Satakunnassa vahvistaa Euroopan sosiaalirahaston tukema Satakunto-hanke.

Kyselyn tuloksista aiemmin tiedotettua:

Satakuntalainen työ- ja toimintakyvyn arviointi kaipaa yhtenäistämistä

Ammattilaisten mukaan asiakas huomioidaan hyvin Satakunnan kuntoutus- ja työllisyyspalveluissa