”Tärkeää palvelua, ei saa vähentää” – lapsi- ja perhepalvelut asiakkaiden silmin

with Ei kommentteja

Satakunnassa tulevaisuus lapsissa – SATULA –hanke toteuttaa LAPE –muutosohjelmaa Satakunnassa. SATULA oli paikalla SuomiAreenassa kertomassa toiminnastaan ja keskustelemassa kansalaisten kanssa tulevista lapsi- ja perhepalveluiden muutoksista. Monet olivat tyytyväisiä nykyisiin palveluihin, etenkin lastenneuvolat koettiin hyvin toimiviksi ympäri maakunnan.

 

”Aikast hyvä Raumal”

”Kaikki meillä toiminut hyvin ja ollaan tyytyväisiä porilaisia”

 

 Keskusteluissa nousi esille toive pienten lasten vanhempien mahdollisuudesta joustaviin työaikoihin. Yhdellä LAPE –muutosohjelman osa-alueella pyritään toimintakulttuurin muutokseen ja luomaan mm. perheystävällisiä työpaikkoja, jotka tukevat vanhemmuutta ja helpottavat perheellisten arkea. Perheystävällinen työpaikka helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista ja näin ollen lisää hyvinvointia töissä. Hyvinvointi puolestaan vaikuttaa työn tuottavuuteen, jolloin kaikki hyötyvät perheystävällisyydestä.

Kansalaisten toiveet koskivat SATULA -hankkeen muutoskohteita, erityisesti varhaiskasvatus ja perhekeskusmalli herättivät kiinnostusta. Perhekeskusmallin mukaisia matalan kynnyksen palveluita, varhaista puuttumista sekä palveluiden keräämistä yhteen ja niiden aukioloaikojen joustavuutta toivottiin.

 

”Palvelut pitää olla helposti ja nopeasti saatavilla AINA”

”Virtuaalinen vertaistukiryhmä lasiperheille”

 

SATULA -hankkeen tavoitteena on luoda Satakunnan perhekeskusmalli, jossa moniammatilliset työryhmät auttavat perheitä. Yhteistyön lisäämistä toivottiin muun muassa neuvolan ja päivähoidon välille. Lähtökohtana hankkeessa on aina lapsen etu ja vanhemmuuden tuki. Vanhemmuuden tueksi toivottiin erilaisia vertaistukiryhmiä, esimerkiksi väsyneille äideille. Perhekeskuksiin on tulossa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikka että digitaalisia palveluita.

 Myös lasten päivähoito puhutti monia vanhempia. Päiväkoteihin toivottiin enemmän ulkoilua sekä kokoaikaista päivähoitoa kaikille. Kuntalaiset olivat huolissaan päivähoitopaikkojen vähenemisestä ja mahdollisista ryhmäkokojen kasvuista.

Erilaisia toiveita keskusteluissa esitettiin kustannuksiin sekä palveluihin pääsyyn liittyen. Huolta aiheuttivat myös kielimuurit asiakkaan ja palvelun tarjoajien välillä. Asiakaslähtöisyyden tärkeys palveluissa tuli usein esille. Lasten ja perheiden oikea-aikaisten ja asiakaslähtöisten palveluiden luomiseen Satakunnassa tarvitaan siis meitä kaikkia!

 

Tiia Ranne

Korkeakouluharjoittelija, SATULA -hanke

 

Lisätietoja antavat:

Mirja Antila, LAPE Muutosagentti, p. 044 701 3797

Henna Kyhä, Projektipäällikkö, p. 044 701 0060