SATULA-uutiskirje 3/2017

with Ei kommentteja

Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevä,

Kesälomat on vietetty ja alkusyksyn tuntu jo käsillä. Maakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutostyön (LAPE) osalta tulevasta syksystä on Satakunnassa tulossa työteliäs, mutta toivottavasti sitäkin hedelmällisempi.

LAPE-muutosohjelman mukaisesti maakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyön kohteina ovat 1) toimintakulttuurin muutos, 2) perhekeskustoimintamallin toteuttaminen, 3) varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena sekä 4) erityis- ja vaativimman tason palvelut. Näitä jokaista kokonaisuutta viemme yhdessä eteenpäin kuntien, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa!

 

Tavoitteena lapsiystävällinen Satakunta  

Lapsen oikeuksia edistävän toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena on vahvistaa lapsiystävällisyyttä maakunnassa. Tätä toteutamme Satakunnassa lapsiystävällisten kuntien laajentamisella. Käytännössä kunnat sitoutuvat kehittämään toimintaa YK:n lapsenoikeuksien toteuttamiseksi ja erityisesti päätöksentekokulttuuriaan lapsivaikutusten arviointiin ja lapsilähtöisen budjetoinnin kokeiluun.

Lapsiystävällistä kuntaa lähtevät SATULA-hankkeen kautta pilotteina kehittämään Porin lisäksi Huittinen ja Karvia. Kiinnostuneita kuntia mahtuu mukaan muitakin. Kehittämistyö käynnistyy maakunnallisella seminaarilla 7.9. Huittisissa. Lisätietoa: petra.ahonen@pori.fi

 

Maakunnallinen perhekeskusmalli  

LAPE-muutosohjelman tavoitteeksi on asetettu maakunnallinen perhekeskustoimintamalli. Perhekeskus voi tarkoittaa saman katon alle koottuja lapsiperheiden palveluita tai verkostoa, jonka avulla asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Useat Satakunnan kunnat ovatkin jo aktiivisesti lähteneet suunnittelemaan perhekeskustoimintaansa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Kehittämistyön tueksi hanke järjestää 10.10 klo 9.30-15.00 Satakunnan perhekeskusfoorumin Porissa perusturvan auditoriossa. Lisätietoa: heli.makela@pori.fi

Näyttöön perustuva varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki on osa perhekeskusmallia. Työkalupakin käyttöönottoon liittyvä maakuntakierros toteutetaan ke 6.9. klo 10.00­-13.00 Porissa perusturvan auditoriossa. Lisätietoa: mirja.isoviita@pori.fi

 

LAPE-muutosohjelma vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulun roolia lapsen hyvinvoinnin tukena  

Lapsen ja nuoren arki toteutuu jatkossakin tutussa ympäristössä, kun varhaiskasvatus ja koulu jäävät maakuntauudistuksen jälkeen kuntiin. Tässä uudenlaisessa tilanteessa on lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamiseksi tärkeää entisestään vahvistaa yhteistyötä sivistys- ja sotepalveluiden välillä.

SATULA-hankkeen tavoitteena on edistää, että varhaiskasvatus ja koulu ympäristöinä vahvistavat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Hankkeessa on lähdetty liikkeelle koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön nykytilan kartoittamisesta. Kartoituksen kautta pyritään nostamaan esille toimijoiden olemassa olevia yhteistyön muotoja ja kehittämisen kohteita. Lisätietoa: tiina.tenho@pori.fi

 

Satakunnassa vahva tahtotila lastensuojelun kehittämiseen

Erityispalveluiden osalta SATULA-hankkeessa mm. juurrutetaan lastensuojelun monitoimijaista toimintamallia, niin sanottua lastensuojelun systeemistä mallia. Kyseessä on lastensuojelutyön uudenlainen tiimirakenne, jossa lapsi ja perhe ovat koko tiimin asiakkaita ja tiimin työntekijät tuntevat perheen tilanteen. Systeemisen lastensuojelun mallia on lähdetty Satakunnassa pilotoimaan Nakkilassa, Harjavallassa, Porissa ja Raumalla. Lisätietoa: jonna.koivuniemi@pori.fi

SATULA-hanke on Satakunnan osalta vastannut kaikkein vaativinta erikoistumista ja erityisosaamista edellyttävien palveluiden osaamis- ja tukikeskusten (OT-keskusten) kehittämisen koordinoinnista. Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaa yhteistoiminta-alueella palvelut tullaan järjestämään Turkuun, Turun yliopistosairaalan yhteyteen. Lisätietoa: heli.makela@pori.fi

 

Klikkaa lisätietoa LAPE-muutoksesta

LAPE-muutosohjelma STM

Valtakunnalliset tulevat LAPE-tapahtumat

SATULA-hanke

 

Otathan meihin yhteyttä, tehdään muutos yhdessä!

Satasote muutosagentti Mirja Antila, puh. 044 701 3797

Projektipäällikkö Henna Kyhä, puh. 044 701 0060

 

Projektisuunnittelijat:

Petra Ahonen, puh. 044 701 6833

Mirja Isoviita, puh. 044 701 6832

Jonna Koivuniemi, puh. 044 701 6831

Heli Mäkelä, puh. 044 701 0061

Tiina Tenho, puh. 044 701 6830

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@pori.fi