Asiakas palveluiden kehittäjänä: aitoja kohtaamisia ja mutkatonta meininkiä

with Ei kommentteja

− Tiedon kulun tulisi olla helppoa ja vaivatonta ja tiedon tulisi kulkea asiakkaan mukana hänen siirtyessään sote-palvelusta toiseen, linjaa Nina Uusitalo näkemyksiään satakuntalaisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon tulevaisuuden näkymistä.

− Asiakas toivoisi, että häntä koskevien tietojen siirtäminen palveluketjussa olisi nykyistä helpompaa. Useimmiten asiakas olisi valmis kevyempiin tietoturvajärjestelyihin kuin tällä hetkellä lain puitteissa on mahdollista. Ihmiset haluaisivat mahdollisimman nopeasti joko takaisin töihin tai uudelleenkoulutukseen: räätälöidyt palvelut olisivat ensisijaisen tärkeitä. Viestien ja tiedon esteetön kulkeminen edistäisi näitä tavoitteita tehokkaasti. Työhön palaamisen mahdollisuutta tulisi tarkistella säännöllisin väliajoin ja edetä asiakkaan tilanteen mukaan, oli se sitten minkälainen tahansa, Uusitalo arvioi.

Nina Uusitalo loukkaantui itse vuosia sitten työtapaturmassa aivovammaan, joka johti pitkään ja monipolviseen prosessiin sosiaali- ja terveydenhoidon palveluissa. Nyttemmin hän on aktivoitunut ajamaan osatyökykyisten asioita eri foorumeilla, mm. Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston puheenjohtajana. Nina osallistuu myös tänään 5.9. ensimmäisen kerran kokoontuvan SATAOSAA – Satakunto ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen hankkeiden ohjausryhmän toimintaan. Ohjausryhmässä Nina tuo erityisesti asiakkaan näkökulmaa esiin. Satasoten kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon hankkeissa asiakkaiden kertomat kokemukset ja näkemykset ovat olennainen osa kehittämistyötä. Hankkeissa pyritään sujuvoittamaan osatyökykyisten palveluketjua monin eri tavoin, joten asiakkaat ovat mukana palveluiden kehittämisessä koko hankkeiden toiminta-ajan.

Nina kokee ohjausryhmän toimintaan osallistumisen kiinnostavana mahdollisuutena. Hän haluaa erityisesti tuoda esiin, että asiakas kohdattaisiin kaikissa kuntoutuksen ja työllisyyden palveluissa yksilöllisesti ja inhimillisesti.

− Kaikki saatavilla olevat palvelut tulisi esitellä asiakkaalle, jolloin niitä ei tarvitsisi itse etsiä. Näin asiakas voisi keskittyä valitsemaan itselleen sopivimmat palvelut. Järjestelmä on toisinaan aika jäykkä ja palveluasenne ei valitettavasti ole aina paras mahdollinen. Toisinaan tuntuu, että myös päätöksien perusteluun tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Toivoisin, että lääkäri tai muu päätöksentekijä tapaisi asiakkaan aina ennen päätöksentekoa, Uusitalo summaa näkemyksiään.

Lisätietoa hankkeista