Terveyden edistämisen hankkeiden uutiskirje: Syyskuu 2017

with Ei kommentteja

Neuvokas perhe – menetelmäkoulutukset ovat käynnistyneet Satakunnassa

Syksyn aikana koulutetaan kaikki äitiys- ja lastenneuvolassa sekä alakoulujen kouluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitajat. Neuvokas perhe –menetelmä vahvistaa alueen terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusohjauksen osaamista. Lähtökohtana on tukea perheen myönteisen kehityksen käynnistymistä ja pystyvyyden tunnetta huomioiden perheen yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Tarkoituksena on, että menetelmä otetaan käyttöön kärkihankkeen aikana koko Satakunnassa.

Peruskoulutusten lisäksi 29.8.2017 kutsuttiin Harjavaltaan koolle Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Euran terveydenhoitajat, jotka ovat menetelmää jo ansiokkaasti käyttäneet. Vahvistuskoulutuksessa käytiin läpi maahanmuuttajien ja ylipainoisen lapsen perheen elintapaohjausta. Osallistujat pääsivät jakamaan toisilleen myös hyviä kokemuksia sekä pohtimaan mahdollisia kehitystarpeita menetelmän käyttöön liittyen. Sydänliiton Neuvokas perhe – päällikkö Terhi Koivumäki kiitti osallistujia aktiivisesta otteesta menetelmän käyttöön liittyen. Kokemus on osoittanut, että terveydenhoitajat Eurassa ja Keski-Satakunnassa saavat esimerkiksi Neuvokas perhe kortit poikkeuksellisen hyvin täytettyinä takaisin.

 

VESOTE-hankkeen UKK-instituutin tuottamat verkkokoulutukset

Verkkokoulutukset avautuvat maanantaina 11.9.2017 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunta-alan ammattilasille; tuleville HYTE-neuvojille. Verkkokoulutus sisältää kolme kokonaisuutta: liikunta, ravitsemus ja uniterveys. Koulutukset käynnistyvät liikuntaosiolla, jota seuraa ravitsemusosio ja lopuksi on uniterveysosio. Verkkokoulutukset vahvistavat elintapaneuvonnan osaamista ja rohkeutta ottaa elintavat puheeksi. Verkkokoulutukseen osallistuvat saavat todistuksen suoritetuista koulutusosioista. Seuraava verkkokoulutuskokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2018.

Satakunnassa vahvistetaan ja juurrutetaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden, diabeetikoiden ja muita valtimotauteja sekä astmaa ja COPD-tautia sairastavien elintapaneuvonnassa käytettäviä hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Kehittämistyössä ovat mukana erikoissairaanhoito, perusterveydenhuollon organisaatiot, kuntien liikuntatoimet, sosiaalityö, järjestöt ja asiakkaiden edustajat. Tavoitteena on saada aikaan liikuntaneuvonnan, ravitsemusneuvonnan ja uniterveyden palveluketjut ja  -prosessit. Tavoitteena on myös koota asiakkaille ja elintapaneuvontatyötä tekeville elintapaneuvonnan palvelutarjotin.

 

SATA-LIPAKE hankkeen aikana 60 Satakunnan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaista koulutetaan HYTE-valmentajaksi

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten valmiuksia ohjata asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän ja pidempikestoisemmin tukea elintapojen ja erityisesti liikuntatottumusten muuttamisessa. Ensimmäinen koulutus pidetään 19.9.2017 ja 3.10.2017, koulutuksen kesto on 1½ päivää.  Seuraavat HYTE-valmentajat koulutetaan tammi-helmikuussa 2018 sekä huhti-toukokuussa 2018.

Jo ensimmäiseen koulutukseen on ilmoittautunut osallistujia useammalta paikkakunnalta. Tarkoitus onkin saada HYTE-valmentajia kattavasti eri puolille Satakuntaa. HYTE-valmentajien palvelua voidaan tulevaisuudessa tarjota esimerkiksi vähän liikkuville, ylipainoisille asiakkaille, joilla on suurentunut riski tyypin 2 diabetekseen tai joilla ollut raskausdiabetes. Kohderyhmään kuuluvat myös lapsiperheet, joissa epäterveelliset elintavat aiheuttavat huolta sekä asiakkaat, joilla elämäntilanne ja elintavat aiheuttavat sosiaalisen syrjäytymisen riskiä.  HYTE-valmentajien palvelu on tärkeä osa Satakuntaan rakennettavaa liikunnan palveluketjua.

 

Terveyden edistämisen –hankkeiden yhteiset Facebook-sivut (Satasote HYTE-hankkeet) ovat nyt auki, kannattaa käydä tykkäämässä!

 

Raikasta ja reipasta syksyä toivottavat Hyte-hankkeiden väki!

 

Lisätietoa hankkeiden toiminnasta löytyy Satasoten hankesivuilta

Satasote muutosohjelmat ja hankkeet