Satasotelle haetaan viestinnän projektisuunnittelijaa

with Ei kommentteja

Satakunnassa toteutetaan useita maakunnallisia hankkeita, joilla viedään eteenpäin palvelutuotannon kehittämistyötä sekä rakennetaan maakunnallisia toimintamalleja ja palveluprosesseja. Hankkeet ovat osa sote- ja maakuntauudistusta. Viestintä on tärkeä osa hankkeiden maakunnallista toteutusta ja etsimmekin nyt määräaikaiseen tehtävään viestinnän projektisuunnittelijaa.

Tehtävä jakautuu usealle hankkeelle, jotka saavat joko STM:n kärkihanke-, TE- tai ESR-rahoitusta. Projektisuunnittelija työskentelee mm. seuraaville hankkeille: SATAOSAA, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, Satakunto, SATULA, VESOTE, Sata-Lipake ja Neuvokas perhe. Lisäksi projektisuunnittelija tukee LAPE- ja I & O-muutosagenttien tehtävää. Tehtäväkenttää voidaan laajentaa myös muihin hankkeisiin tai viestintätehtäviin. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään marraskuussa 2017 ja kestä enintään 31.10.2018 asti. Tehtävä sijoittuu Porin kaupungin perusturvan alaisuuteen. Sote- ja maku-uudistuksen viestintäasiantuntija ohjaa projektisuunnittelijan työtä osaltaan.

Projektisuunnittelijan tehtävänä on mm.

– tiedotteiden, juttujen ja uutiskirjeiden laatiminen ja jakelu
– erilaisten esitysten ja materiaalien tuottaminen ja viimeistely
– visualisointi, valokuvaus ja videointi
– intra- ja internetsivujen sekä sosiaalisen median hallinta- ja päivitystyöt
– tilaisuuksien ja tapahtumien organisointi
– muun mahdollisen viestintään ja markkinointiin liittyvän aineiston tuottaminen
– sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu yhteistyössä eri tahojen kanssa
– kalenterien, osoitteistojen ja jakelulistojen päivittäminen
– työskennellä tiiviissä yhteistyössä muiden projektityöntekijöiden kanssa
– suorittaa muut projektisuunnittelijalle osoitetut tehtävät

Projektisuunnittelijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä viestintäasioihin. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn. Perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllisyydenhoidon palveluihin katsotaan eduksi.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen puitteissa. Ehdoista sovitaan tarkemmin tehtävän vastaanottamisen yhteydessä.

Täytä sähköinen hakemus KuntaRekryn verkkosivuilla, josta muodostuu CV. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voi toimittaa paperisen hakemuksen osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa ota mukaasi alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

 

Yhteystiedot
Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi p. 044 707 7795, mari.niemi@satshp.fi
Viestinnän asiantuntija Taru Naskali taru.naskali@satakunta.fi
Muutosjohtaja Terttu Nordman terttu.nordman@pori.fi