Maakuntauudistuksen valmistelu etenee yhteisen tahtotilan ja positiivisen asenteen kautta

with Ei kommentteja

Kuntien, maakuntien ja valtion välisiä tehtäviä sekä aluehallintoa muokkaava maakuntauudistus etenee Satakunnassa vahvasti. Käynnissä oleva, toinen esivalmisteluvaihe yhdistää sote- ja maakuntavalmisteluiden linjat. Muutosjohtaja Terttu Nordmanin mukaan sote-valmistelu jatkuu maakuntavalmistelun sisällä aktiivisesti. Syksystä on tulossa työntäyteinen.

– Asenne ja tahtotila ovat positiivisia. Valmistelutyön kehittämiseksi uudistamme mm. sote- ja maakuntavalmisteluiden työryhmiä yhdistämällä niitä toiminnallisesti. Ryhmien avulla ylläpidämme aiemmassa esivalmisteluvaiheessa luotuja verkostoja, kehittämisen liikettä ja eri tahojen sitoutumista maakuntauudistukseen. Valmisteluryhmät osaltaan tukevat väliaikaisen valmisteluelimen, VATE:n, työtä.

Kesään 2018 asti valmistelutyössä keskitytään sote- ja elinvoimapalveluihin sekä henkilöstöön, omaisuuteen, talouteen sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen. Myös maakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvien sopimusten kartoittaminen ja läpikäyminen on keskeisessä asemassa. Valmistelutyötä viedään eteenpäin kokonaisuutena.

Satasoten käynnistämät muutosohjelmat ja hankkeet jatkavat aiemmin aloittamaansa työtä aktiivisesti. Muutosohjelmilla ja maakunnallisilla hankkeilla viedään eteenpäin palvelutuotannon kehittämistyötä ja pyritään kasvattamaan satakuntalaisten hyvinvointia.

Satakunta hakeutuu valinnanvapauskokeiluun

Loppuvuoden 2017 aikana odotetaan valtakunnallisia sisältölinjauksia uutta lainsäädäntöä odottavaan valinnanvapauskokeiluun. Satakunnassa aletaan valmistella valinnanvapauskokeilun hakemusta heti, kun ministeriö julkistaa tarkemmat hakukriteerit ja -ohjeet.

– Satakunnan hakeutuminen pilotointihankkeeseen perustuu maakunnan eri toimielinten ja päättäjien pitkään yhteistyöhön ja yhteiseen tahtotilaan. Satakunnalla on nyt hyvä tilaisuus täydentää ensimmäisellä hakukierroksella jättämäänsä hakemusta, muutosjohtaja Nordman kertaa.

Tarkoituksena on, että kokeilut voitaisiin toteuttaa laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaisesti 1.7.2018–31.12.2019.