Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden uutiskirje: Syyskuu 2017

with Ei kommentteja

Nykytilaselvitys on tulossa luettavaksi 29.9. Satasote nettisivuille

Hankkeissa tehty laaja nykytilaselvitys julkaistaan syyskuun lopussa. Selvitys kuvaa satakuntalaisten kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden nykytilaa ja tuo esille ratkaisuehdotuksia ilmenneisiin haasteisiin. Selvitys tulee luettavaksi Satasote-sivuille (www.satasote.fi).

 

Hankkeisiin on saatu teknologiaosaamista

Satasote hankkeiden henkilöstö on saanut 18.9. alkaen vahvistusta, kun Taina Kilpeläinen aloitti hankkeiden yhteisenä terveysteknologian projektisuunnittelijana. Taina on peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja, ja hän on aikaisemmin työskennellyt alueellisissa järjestelmähankkeissa sekä muissa asiakastietojärjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Tainalla on kokemusta erilaisten prosessien kuvaamisesta ja läpiviennistä. Taina vastaa hankkeiden ICT-tarpeiden kartoittamisesta, mallintamisesta sekä ratkaisujen löytämisestä hankkeiden muiden suunnittelijoiden kanssa. Taina tavoittaa muun hankehenkilöstön tavoin etunimi.sukunimi@pori.fi.

 

Yhtenäisen työ- ja toimintakyvyn arviointi Satakunnassa – Koulutusta ja kokeilupilotti alkamassa

Satakunto- ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hankkeet järjestävät ammattilaiskohderyhmilleen elämänlaadun mittaamista osana työ- ja toimintakyvyn arvioimista koskevan koulutuksen 3.10.2017. Koulutuksen pääpuhujaksi saapuu professori Harri Sintonen. Sintosen luennolla aiheena on elämänlaadun mittaaminen.

Samassa tilaisuudessa saadaan Satakunto-hankkeen kokeilupilotti käyntiin. Pilotissa ammattilaiset seuraavat asiakkaiden kuntoutuspolkuja, testaavat yhtenäisiä työ- ja toimintakyvyn mittareita sekä panostavat monialaiseen verkostotyöhön ja asiakkaan osallisuuden huomioimiseen. Kokeilupilotin pohjalta on tarkoitus rakentaa Satakuntaan yhtenäistä kuntoutusmallia.

 

Työkykyyn ja sen arvioimiseen liittyvää koulutusta tulossa

Seuraa ilmoittelua! Koulutuksen tarkoituksena on lisätä alueen ammattilaisten valmiuksia tehdä laadukasta työkyvyn arviointia. Yhtenäistämällä alueella tehtävää arviointityötä edistämme satakuntalaisten oikeutta hyvään palveluun ja alueelliseen tasa-arvoon.

 

SATAOSAA-hankkeen suunnittelijoiden vastuualueet

SATAOSAA -hanke on nimennyt kehittämistyön teemoihin vastuutahot projektisuunnittelijoista. Työllistymisen ja osallisuuden tukemiseen keskittyvässä hankkeessa on useita toimenpiteitä, joista kaikilla on nyt nimetyt työparit tai työryhmät. Vastuutahojen nimeäminen helpottaa sekä alueen toimijoiden että kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, kun kunkin toimenpiteen tiimoilta voi olla suoraan yhteydessä oikeaan vastuutahoon.

Vastuualue Vastuuhenkilöt
Työhönvalmennuksen kehittäminen Tarja Mannila & Tero Mäkinen
Terveydenhoidon ja työ- ja toimintakyky -kehitystyö Sari Ljungman & Tiia Nieminen
Aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen ja vammaispalveluiden kehittäminen Sari Ljungman, Tarja Mannila, Tiia Nieminen & Niina Tammi
Kehittämisyhteistyö oppilaitosten kanssa Sari Hatanpää & Mari Takala
Järjestöyhteistyö osallisuuden tukena Jaana Tuomela
Satakunnan alueen sähköisen toimintapaikkarekisterin laajentaminen ja ns. palvelukarttamahdollisuus Mari Takala & Niina Tammi
Työllisyydenhoidon ja TE-toimiston kanssa tehtävän yhteistyö Tero Mäkinen & Niina Tammi
Työnantajayhteistyön kokonaisuuden kehittäminen Sari Hatanpää, Tero Mäkinen, Tarja Mannila & Mari Takala
Moniammatillisen verkoston, ”yhden luukun periaatteen” kehittämistyö Sari Hatanpää, Sari Ljungman, Tiia Nieminen & Jaana Tuomela

 

Suunnittelijoiden yhteystiedot löydät osoitteesta www.satasote.fi > Hankkeet > SATAOSAA. Kaikki kehittämistyöhön liittyvät kysymykset, ideat ja kommentit ovat tervetulleita!

 

Työniloa!  Seuraava uutiskirje ilmestyy tiistaina 24.10.2017. Saat tämän uutiskirjeen sähköpostiisi, joka on tallennettu Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden jakelulistalle. Mikäli et halua enää saada uutiskirjettä, ole hyvä ja ilmoita siitä projektisuunnittelija Tiia Niemiselle tiia.nieminen@pori.fi, kiitos!

 

 

Hanke – Satasote KuTyHankkeet Uutiskirje Syyskuu 2017