Tietoa satakuntalaisten kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden nykytilasta

with Ei kommentteja

Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeet (SATAOSAA, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen ja Satakunto) ovat aloittaneet toimintansa keväällä 2017. Toiminta-alueena kaikilla hankkeilla on koko Satakunta.

 

Raportti nykytilasta: Satasote kuty-hankkeet 2017

 

Hankkeiden henkilöstö on jalkautunut ja tutustunut erilaisiin kuntoutus- ja työllisyyspalveluihin koko Satakunnan alueella. Jalkautuessaan hankeväki on tavannut eri sidosryhmien johtoa, henkilöstöä, kuntoutus- ja työllisyysalan asiantuntijoita, palveluiden asiakkaita sekä alueen asukkaita saaden näin kattavasti eri näkökulmista tietoa alueen palveluiden tilasta. Lisäksi hankkeet tekivät heinäkuussa 2017 satakuntalaisille sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden ammattilaisille kyselyn palveluiden nykytilan kartoittamiseksi. Kysely koostui kolmesta, hankkeiden tavoitteisiin perustuvasta osiosta; asiakasosallisuus, verkostoyhteistyö ja työ- ja toimintakyvyn arvioiminen. Keskusteluihin ja kyselyyn perustuvan tiedon lisäksi nykytilakuvauksen taustalla on muun muassa asiakkailta kerättyä palautetta eri palveluista sekä Satasoten valmisteluryhmien keräämää tietoa alueelta.

 

Raporttiin on koottu tieto Satakunnan kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden nykytilasta. Raportin toivotaan tukevan hanketyön lisäksi Satakunnassa tapahtuvaa palveluiden suunnittelutyötä. Raporttiin on kuvattu esille tulleita haasteita ja esteitä, sekä niihin liittyviä ratkaisuehdotuksia. Raportin lopussa on kuvattu hankkeita, joiden kanssa Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeilla on yhtymäkohtia ja yhteistyön paikkoja.

 

Mul ei oo polkua, mul on tie. Mä kyllä tiedän mihin mun tieni vie.. Kunhan saa esteet pois.”

(Asiakas jalkautumiskäynnillä)