Lastensuojelutyö uudistuu Satakunnassa

with Ei kommentteja

Satakunnassa pilotoidaan uudenlaista lastensuojelun monitoimijaista työskentelymallia. Pilottikuntina toimivat Nakkila, Harjavalta, Pori ja Rauma. Myöhemmin malli on tarkoitus laajentaa ja juurruttaa koko Satakunnan alueelle.

Työskentelymalli on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), joka uudistaa laajasti lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Satakunnassa muutosohjelman tavoitteita edistää SATULA-hanke, jossa lastensuojelutyön uudistaminen on yksi keskeinen muutoksen kohde.

Tarkoituksena on, että lastensuojelutyö toteutuisi tulevaisuudessa lapsille ja perheille helposti saavutettavana, leimaamattomana ja lasten, nuorten ja vanhempien kanssa yhdessä työskennellen. Muutos tarkoittaa mm. sitä, että lastensuojelutyötä tehdään nykyistä vahvemmin tuetun erityisosaamisen perustalta ja riittävin resurssein. Muutosohjelma tuo kehittämistyöhön tutkittua tietoa siitä, miten mallilla voidaan aiempaa paremmin tukea lasten ja nuorten hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä, toimivia ja läheisiä ihmissuhteita sekä mahdollisuuksia onnistua omassa elämässään.

Käytännössä uudistus tarkoittaa uudenlaista työskentelytapaa, jossa lastensuojelutyö organisoidaan uuden tiimimallin mukaisesti. Tiimissä työskentely mahdollistaa työntekijöiden yhteisen vastuunkannon ja yhteisen oppimisen sekä pysähtymisen ja reflektion. Samalla tiimimäinen rakenne vapauttaa aikaa kohtaamistyöhön varmistaen lapsen tilanteen tarkastelun monesta eri näkökulmasta.

Nakkilan ja Harjavallan tiimitapaamiset on jo aloitettu. Myös Raumalla ja Porissa pilotoinnin valmistelut etenevät, sillä Porissa pilotoitavan tiimin työntekijät on jo valittu.