Mikä ihmeen perhekeskus?

with Ei kommentteja

Satakunnassa luodaan valtakunnallisten linjausten mukainen perhekeskustoimintamalli. Perhekeskusmallin pilottikuntina toimivat Pori, Rauma, Huittinen, Eura sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Pilotoinnin jälkeen malli on tarkoitus laajentaa ja juurruttaa koko Satakunnan alueelle.

Perhekeskusmalli on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), joka uudistaa laajasti lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Satakunnassa muutosohjelman tavoitteita edistää SATULA-hanke, jossa lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluiden keskittäminen perhekeskuksiin on yksi keskeinen muutoksen kohde.

Perhekeskuksiin kootaan yhteen verkostomaisesti tai saman katon alle lasten, nuorten ja perheiden perustason terveys- ja sosiaalipalvelut, jotka toimivat yhteistyössä sivistyspalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhekeskusten peruspalveluita tuetaan erityispalveluista, kuten erikoissairaanhoidosta, lastensuojelusta ja vammaispalveluista. Perhekeskustoimintamalli yhdistää hajanaisen palvelujärjestelmän ja vastaa paremmin lasten ja perheiden avuntarpeisiin viivyttelemättä ja kustannusvaikuttavasti. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Satakunnan lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Tavoitteena on, että lasten, nuorten ja perheiden ongelmat eivät monimutkaistu. Lapsille ja perheille perhekeskustoiminta monipuolistaa palvelutarjontaa sekä antaa arjen tukea ja toimintamahdollisuuksia.

Kehittämistyön keskiössä on vanhemmuuden ja parisuhteen vahvistaminen, perheiden osallisuuden tukeminen peruspalveluissa sekä paikallisten toimijoiden kumppanuus. Lapsiperhepalveluja koskeva lainsäädäntö myös velvoittaa toimijoita yhteistyöhön. Lisäksi se velvoittaa järjestämään perhekeskustoimintaan sisältyviä palveluja ja toteuttamaan sitä tukevia linjauksia, periaatteita ja sisältöjä. Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto edellyttää vaiheistamista ja pitkäjänteistä suunnitelmallista työtä.