Hallituksen kärkihankkeiden rooli maakuntauudistuksessa merkittävä

with Ei kommentteja

Ministeri Annika Saarikko korosti maanantain 2.10. Satakunnan vierailullaan hallituksen kärkihankkeiden roolia sote-uudistuksen sisältöjen luojana: palveluiden ja toimintatapojen uudistaminen on soten ydintä. Ministerin mukaan maakunta- ja sote-uudistus sekä kärkihankkeet yhdessä muuttavat ja muotoilevat palvelut maakunnan tarpeita vastaavaksi. Satakunnan kärkihankkeet ja työskentelytavat saivat ministeriltä kiitosta.

− Satakunnassa on kymmenen Satasoten maakunnallista hanketta, joilla viedään eteenpäin palvelutuotannon kehittämistyötä. Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista yksi keskittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, kolme kuntoutuksen monialaiseen kehittämiseen ja viisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi olemme mukana asiakasosallisuuden kehittämistyössä. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja Satakunta on niissä osatoteuttaja. Satakunnan työskentelyperiaatteisiin kuuluu, että hankkeet tekevät toistensa ja muun valmistelun kanssa tiivistä yhteistyötä, kertoo hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi.

I & O -hankkeella yhdenvertaisia ja asiakaslähtöisiä vanhuspalveluita

Maakuntakierrosvierailunsa yhteydessä ministeri Saarikko tutustui Satakunnan ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmien toimintaan sekä Satasoten hankkeisiin. Ministeri vieraili myös avopalvelukeskus Viikkarin Valkamassa tutustumassa keskuksen toimintaan ja sen asiakkaisiin.

– Oli hienoa saada ministeri mukaan kentälle tutustumaan asiakaskohteeseen. Muutosohjelmamme tavoitteena on, että vuonna 2019 vanhuspalvelut olisivat Satakunnassa yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset, kertoo muutosagentti Pirjo Rehula.

Yhdenvertaisten ja asiakaslähtöisten vanhuspalveluiden kehitystyössä osallistetaan eri toimijoita vahvasti. Hankkeessa on järjestetty useita, runsaan osallistujamäärän saavuttaneita muutostyöpajapäiviä, joista saatuja aineistoja on hyödynnetty palvelusisältökuvauksien laadinnassa.

– Kesäkuussa palveluohjauksen, kotihoidon, omaishoidon, perhehoidon sekä asumis- ja laitospalveluiden sisältökuvaukset olivat laajalla kommenttikierroksella, jolloin kuka tahansa kansalainen sai kertoa mielipiteensä kuvauksista Satasoten verkkosivujen kautta. Kommenttikierrokselta kertyneitä kommentteja ja kysymyksiä hyödynnetään syksyn valmistelutyössä. Muutosohjelman työ etenee positiivisen asenteen ja yhteisen tahtotilan kautta.

LAPE:ssa lasten ja nuorten hyvinvointi keskiössä

Myös lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma etenee Satakunnassa erinomaisesti. Lapsi- ja perhepalveluita kehittävä muutosohjelma haluaa luoda valtakunnallisesti ja alueellisesti lapsille ja nuorille suotuisan kasvuympäristön sekä tukea perheen hyvinvointia.

– Toimintakulttuurin muutoksen edistäminen on hankkeessamme hyvin keskeisessä roolissa. Rakennamme hankkeessa siltoja valtion, tulevien maakuntien ja kuntien, eri hallinnonalojen, järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden välille tutkimustietoa hyödyntäen. Alueellisesti lapsiystävällistä maakuntaa ovat muutosohjelman myötä lähteneet kehittämään jo Pori, Huittinen, Karvia, Säkylä ja Rauma, kertoo muutosagentti Mirja Antila.

LAPE-muutosohjelmassa Satakunnassa pilotoidaan mm. perhekeskusmallia, joka kokoaa ja verkostoi yhteen varhaiskasvatuksen ja lasten, nuorten ja perheiden perustason terveys- ja sosiaalipalvelut, kuten perhetyön, kotipalvelut, erotilanteen ja parisuhteen tuen palvelut. Satakunnassa pilotoidaan myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Päiväkoti- ja koulu hyvinvointikeskuksena -toimintamallia.

Lisäksi maakunnassa luodaan uudenlaista lastensuojelun mallia ja kolmen maakunnan (Satakunta, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa) yhteistyönä vaativan tason palveluita. Pilotointeja varten on koottu maakunnan hyviä käytäntöjä, verkostomaisia työtapoja ja vanhemmuuden tuen menetelmiä. Pilotointien jälkeen mallit juurrutetaan koko Satakunnan alueelle.