SATULA-uutiskirje 4/2017

with Ei kommentteja

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

LAPE-muutosohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. Tämä ja muut valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman ydinviestit on nyt julkaistu STM:n sivuilla. Käy tutustumassa ydinviesteihin tästä.

 

LAPE-muutostyötä tehdään Satakunnan neljässä kehittämiskokonaisuudessa:

 1. Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi myös hallinnossa ja päätöksenteossa
 2. Perhekeskustoimintamalli, joka verkostoi lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi
 3. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen hyvinvoinnin tukena
 4. Erityis- ja vaativimmat palvelut verkostoidaan paremmin keskenään ja tuodaan lähemmäs arkea sekä peruspalveluita.

 

Ajankohtaisia asioita kehittämiskokonaisuuksittain:

Lapsiystävällinen kunta ja maakunta    

 • Lapsiystävällistä kuntaa ovat lähteneet kehittämään Satakunnassa Pori, Huittinen, Karvia, Säkylä ja Rauma.
 • Kehittämistyö käynnistyi maakunnallisella lapsivaikutusten arvioinnin seminaarilla 7.9. Huittisissa.
 • Käynnissä on yritysten ja työpaikkojen rekrytointi, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään perheystävällisyyttä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Perheystävällinen työpaikka -kehittämiseksi tulossa koulutustilaisuus 18.10.2017 klo 12.30–15.30 Porin Taidemuseon kokoustilassa.
 • Lisätietoa petra.ahonen@pori.fi ja tiina.tenho@pori.fi

Maakunnallinen perhekeskusmalli  

 • Kuntien perhekeskustoiminnan kehittämistyön tueksi järjestetään Satakunnan perhekeskusfoorumi tiistaina 10.10.2017 klo 9.30–15.30. Paikkana Porin perusturvan auditorio. Tilaisuus videoidaan, tallenne katsottavissa myöhemmin hankkeen sivuilla. Lisätietoa heli.makela@pori.fi
 • Satakunta on hakenut Kasvu tuki -hankkeen tarjoamaa tukea näyttöön perustuvien varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen menetelmien (Lapset puheeksi, Ihmeelliset vuodet ja MDFT) käyttöönotoksi ja juurruttamiseksi. Lue lisää Kasvun tuki -hankkeesta ja näyttöön perustuvista menetelmistä tästä. Lisätietoa mirja.isoviita@pori.fi
 • Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema vanhemmuussuunnitelma tutustuttavaksi ja käyttöönotettavaksi tästä. Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen hyvinvoinnin tukena  

 • Kehittämistyössä on lähdetty liikkeelle haastattelemalla kuntien varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon ja hyvinvointityön toimijoita. Kartoituksen avulla selvitetään maakunnan opiskeluhuollon toimijoiden hyviä käytäntöjä, koulutustarpeita ja kehittämisen kohteita.
 • LAPE-muutosohjelma vahvistaa sivistyksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden (SI + SO + TE) yhteistyötä sekä yhteistä näkemystä muutoksen suunnasta.
 • Tulossa Family Class/Family School -mallin esittelytilaisuus 24.10.17 klo 12–16, Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös etänä THL:n linkin kautta.
 • Opiskeluhuollon valtakunnallinen koulutuskierros Porissa 1.11.2017.
 • Lisätietoa mirja.isoviita@pori.fi ja tiina.tenho@pori.fi

Erityis- ja vaativimmat palvelut

 

 • Maakunnassa juurrutetaan lastensuojelun systeemistä mallia (ks. lisää aiheesta tästä). Systeemisen mallin pilottikuntien (Pori, Rauma, Nakkila, Harjavalta) työn tueksi sekä perustason toimijoille on järjestetty yhteisiä tapaamisia ja työpajoja. Jatkossa työskentelymallia laajennetaan myös pilottitiimien ulkopuolelle. Lisätietoa jonna.koivuniemi@pori.fi
 • Lasten, nuorten ja perheiden vaativinta erityisosaamista edellyttävät palvelut tullaan keskittämään osaamis- ja tukikeskuksiin (OT) yhteistyöalueittain. Kehittämistyön tueksi on perustettu länsirannikon OT-suunnittelutyön johtoryhmä, jossa Satakunnasta varsinaisina jäseninä mukana Max Karukivi (Satakunnan sairaanhoitopiiri, nuorisopsykiatria) sekä Marketta Raivio (Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö). Työskentely OT-keskuksen kehittämiseksi jatkuu yhteistyössä niin valtakunnan tason kuin Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan alueiden kanssa. Lisätietoa mirja.antila@pori.fi.

 

Muita ajankohtaisia asioita

 • Neuvonantajavanhemmat-ryhmään mahtuu vielä mukaan! Ryhmän tarkoituksena on kuulla kaikenlaisten vanhempien näkemyksiä hyvästä arjesta ja toimivista palveluista tukien LAPE-muutosohjelman kehittämistyötä. Ryhmä käy ohjattua keskustelua Facebookissa. Lisätietoa tiina.tenho@pori.fi.
 • SATULA-hanke tekee yhteistyötä Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen kanssa. Viiden maakunnan yhteisenä päämääränä on etsiä ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuorten ääni ja nuoret saadaan mukaan laaja-alaisesti maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Lisätietoa petra.ahonen@pori.fi
 • THL:n kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen 4-vuotiaiden tiedon keruun esittely järjestetään Porin perusturvan auditoriossa 7.11. klo 13–15. Tilaisuuteen toivotaan erityisesti neuvolan henkilöstöä, sekä lapsiperhepalveluiden esimiehiä ja henkilöstöä. Tervetuloa! Lisätietoa heli.makela@pori.fi.

 

Klikkaa lisätietoa LAPE-muutoksesta

LAPE-muutosohjelma STM

Valtakunnalliset tulevat LAPE-tapahtumat

SATULA-hanke

 

 

Otathan meihin yhteyttä, tehdään muutos yhdessä!

Projektipäällikkö Henna Kyhä p. 044 701 0060

Satasote muutosagentti Mirja Antila p. 044 701 3797

 

Projektisuunnittelijat:

Petra Ahonen p. 044 701 6833

Mirja Isoviita p. 044 701 6832

Jonna Koivuniemi p. 044 701 6831

Heli Mäkelä p. 044 701 0061

Tiina Tenho p. 044 701 6830

Sähköpostit etunimi.sukunimi@pori.fi