Kuntien johto ja pääluottamusmiehet koolla Satasoten henkilöstöasioiden iltapäivässä

with Ei kommentteja

Satasote järjesti keskiviikkona 11.10. keskustelutilaisuuden sote-uudistuksen henkilöstöasioiden valmistelusta kuntien ja kuntayhtymien johdolle ja pääluottamusmiehille. Tilaisuus kokosi yhteen 107 kiinnostunutta kuulemaan henkilöstöasioiden valmistelun ajankohtaisista teemoista.

Keskustelutilaisuudessa kuultiin muutosjohtaja Terttu Nordmanin ja palvelussuhdepäällikkö Kaisa Kausto-Uskin alustukset sote- ja maakuntauudistuksen nykytilasta, toimintasuunnitelmasta, aloittavista sote-työryhmistä sekä henkilöstön siirtoon valmistautumisesta ja yhteistoimintamenettelyn periaatteista. Myös pääluottamusmies Anne Granroth (JHL) ja puheenjohtaja Johanna Rantanen (Tehy ao. 252) alustivat henkilöstöasioiden valmisteluun liittynyttä keskustelua tuomalla esiin henkilöstön näkökulman onnistuneeseen sote- ja maakuntauudistukseen.

− Satakunnassa on vahva halu kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. Palveluiden kehittämiseksi Satakunnassa hakeudutaan pitkän yhteistyön tuloksena sekä valinnanvapauden pilotointiin, että palvelusetelikokeiluun, kertoo muutosjohtaja Terttu Nordman.

Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelussuhdepäällikkö Kaisa Kausto-Uski kävi alustuksessaan läpi henkilöstön siirron periaatteita ja sitä, miten kunnissa ja kuntayhtymissä voidaan edistää siirron onnistumista. Maakuntaan siirtyvään henkilöstöön kuuluu sote-puolelta myös se henkilöstö, joka hoitaa hallinnossa ja tukipalveluissa pääasiallisesti sosiaali ja terveydenhuoltoa palvelevia tehtäviä. Näitä tarkastellaan myöhemmässä valmisteluvaiheessa henkilötasolla.

− Henkilöstö on muutoksen tärkein voimavara ja ymmärrettävästi he haluaisivat jo tietää, miltä tulevaisuus näyttää yksittäisen työntekijän kohdalla. Tässä valmisteluvaiheessa emme kuitenkaan vielä tarkastele yksittäisiä työsuhteita, vaan keskitymme luomaan toimivat, yhteiset toimintaperiaatteet henkilöstön siirtymiseksi, kertaa palvelussuhdepäällikkö Kaisa Kausto-Uski.