Kokemustoimijat vaikuttajana Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeissa

with 2 kommenttia

Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden väki kutsui koolle satakuntalaisia koulutettuja kokemustoimijoita Porin Viikkarin Valkamaan tiistaina 17.10. Paikalle saapui 9 kokemustoimijaa, joilla löytyi kokemusta erilaisista sairauksista, vammoista ja elämäntilanteista. Tilaisuuden tarkoituksena oli tavoittaa alueen kokemustoimijoita ja saada heiltä näkökulmia hanketyöhön.

 

 

Osallistujilta kysyttiin, miten he haluaisivat vaikuttaa. Omista kokemuksista kertomisen ja niistä ammentamisen kerrottiin olevan yksi tärkeä tapa vaikuttaa ympäröiviin asioihin. Omia rankkojakin kokemuksia voi kääntää voimavaraksi, ja toimia esimerkiksi tukihenkilönä toiselle saman oireen, vamman, sairauden tai elämäntilanteen kanssa kamppailevalle. Kokemustietoaan voi tarjota kouluille, ammattilaisille, kehittämistyöhön ja muuhun. ”Mä aion olla esimerkki”, totesi eräs osallistuja.

 

Kokemustoimijat pohtivat, mihin asioihin he haluaisivat olla vaikuttamassa. Muiden ihmisten ja ammattilaisten suhtautuminen sairastuneeseen tai vaikeassa tilanteessa olevaan nähtiin sellaisena asiana, johon moni haluaa vaikuttaa. Asiakkaan kohtaamiseen ja erilaisiin palveluihin toivottiin parannuksia. Vertaistukitoiminnan lisääminen, yhden luukun mallin kehittäminen ja pienenkin työpanoksen arvostaminen arvioitiin tärkeiksi.

 

Kokemustoimijat kertoivat kokemuksistaan työelämästä, työkyvyn puutteista tai työelämän ulkopuolella olemisesta. ”Kyllä susta tulee toisen luokan kansalainen, kun sulta työkyky menee”, koki aivovamman vuosia sitten saanut kokemustoimija. Työllä koettiin olevan Suomessa perinteisesti suuri merkitys, ”ihmisen merkitys määrätään siitä mitä sä teet työkses”, totesi yksi osallistuja. Keskusteluissa nousi esiin toive, että osatyökykyiseksi itsensä kokevan ihmisen kokemusta omasta työkyvystä kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin. ”Mun pitää sitä myös ajatella, että mä pystyn olla äiti mun lapsille, ettei mulla mene kaikki siihen työhön”, huomautti reumaa sairastava kokemustoimija. Eräs osallistuja kuitenkin muistutti, että kertomalla omasta sairaudesta tai tilanteesta voi myös saada tarvitsemaansa ymmärrystä työnantajalta ja työkavereilta.

 

Ympäröivän yhteiskunnan, muiden kanssaeläjien ja ammattilaisten toivottiin olevan sairauden, oireen tai vamman kanssa eläviä sekä muita osatyökykyisiä kohtaan avoimempia. Esimerkiksi mielenterveydenhäiriöissä huomautettiin olevan monenlaisia yksilöllisiä oireita, joiden takana on aina kuitenkin ainutlaatuinen ihminen. ”Se on usein sillai, että jos sulla on mielenterveysongelma tai joku fyysinen sairaus, niin se on sitten sun koko elämäs”, kuvasi eräs kokemustoimija. Osalla osallistujista oli kokemus, ettei ihmistä aina nähdä vamman tai sairauden takaa.

 

Kokemustoimijat kertoivat hyvistä kokemuksistaan ja toimivista palveluista. Jokaisella oli osunut polulleen myös onnistumisia ja hyviä kohtaamisia. Tilaisuudessa kuultiin mielekästä tekemistä tarjoavista paikoista, toimivista moniammatillisista työryhmistä ja arvostavista kohtaamisista, jotka ovat auttaneet eteenpäin elämässä. Turvallisen ja avoimen ilmapiirin vaikutuksesta omaan oloon kertoi moni osallistuja. ”Siellä on sellainen olo, ettei haittaa jos joku menee pieleen”, kuvaili eräs osallistuja.

 

Lisäksi kokemustoimijoilta toivottiin ajatuksia ja kommentteja sähköisiin digi-palveluihin ja niiden käyttämiseen. Tilaisuudessa mainittiin monia toimivia ja hyödyllisiä sovelluksia, ohjelmia ja sivustoja. Sekavat, huonosti toimivat tai usein muuttuvat sähköiset palvelut koettiin todellisiksi haasteiksi. Esimerkiksi keskittymishäiriö, mielenterveysongelma, aistivamma tai neurologinen sairaus voivat vaikeuttaa sähköisten palveluiden käyttämistä.

 

Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi 12.12.2017. Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden Kokemustoimijat vaikuttajana –ryhmän tapaamisista kerätään tietoa Satasote nettisivuille (Hankkeet > Sataosaa > Kehittäminen ja toimintamallit >Asiakasosallisuus> Kokemustoimijat vaikuttajana). Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan ryhmän toimintaan, voit olla yhteydessä suunnittelijaamme Jaanaan (jaana.tuomela@pori.fi / 044 701 3345).

 

 

2 Responses

  1. […] Satasote-hankkeet kutsuivat satakuntalaisia koulutettuja kokemustoimijoita koolle Poriin 17.10. kertomaan palveluihin liittyvistä kehittämisehdotuksista ja antamaan arvokasta näkökulmaa hanketyöhön. Kokemustoimijat vaikuttajana –ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 12.12.2017. Jos haluat mukaan, ole yhteydessä projektisuunnittelija Jaana Tuomelaan, jaana.tuomela(a)pori.fi tai 044 701 3345. Katso uutinen aiemmasta tapaamisesta! […]

  2. […] Satasote hankkeet kutsuivat satakuntalaisia koulutettuja kokemustoimijoita koolle Poriin 17.10. kertomaan palveluihin liittyvistä kehittämisehdotuksista ja antamaan arvokasta näkökulmaa hanketyöhön. Kokemustoimijat vaikuttajana –ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 12.12.2017. Jos haluat mukaan, ole yhteydessä projektisuunnittelija Jaana Tuomelaan, jaana.tuomela@pori.fi tai 044 701 3345. Katso uutinen tapaamisesta! […]