Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimus: Mitä, kenelle ja milloin?

with Ei kommentteja

Mitä, kenelle ja milloin?

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimus tuottaa kansallista ja alueellista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Ensimmäinen kansallinen tiedonkeruu kohdistuu 4-vuotiaisiin lapsiin perheineen ja se toteutetaan 1.2. – 31.10.2018 välisenä aikana koko maassa.

Miten?

Tutkimus toteutetaan 4-vuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen yhteydessä lastenneuvolassa. Terveydenhoitaja kertoo tutkimuksesta perheille ja tiedustelee halukkuutta osallistua tutkimukseen. Halukkaiden perheiden kohdalla terveydenhoitaja vastaa terveystarkastuksen jälkeen lyhyeen sähköiseen kyselyyn, jossa tiedustellaan tarkastuksessa esille tulleita lasta ja perhettä koskevia tietoja. Huoltajat puolestaan vastaavat kotona sähköiseen kyselyyn tai paperilomakkeeseen.

Miksi?

Maakunnat ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksesta saatavaa tietoa lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tutkimuksessa kertyvä tietoa voi hyödyntää myös lakisääteisten seurantavelvollisuuksien toteuttamisessa sekä lapsiperhepalveluiden resurssien riittävyyden arvioinnissa ja niiden kohdentamisessa alueellisia tarpeita vastaaviksi. Tutkimuksen avulla myös lapsiperheet tulevat entistä paremmin kuulluksi palvelujen kehittämisessä.

Tutkimustulokset ovat merkityksellinen osa sote seurantaa ja arviointia. Ne ovat maksuttomasti saatavilla THL:n sähköisen raportointijärjestelmän kautta ja käytettävissä esim. alueellisiin ja kunnallisiin hyvinvointikertomuksiin. Tutkimukseen osallistuminen ja laadukkaan tiedon saaminen edellyttävät kuitenkin ammattilaisilta sitoutumista tiedon tuottamiseen ja vanhemmilta halukkuutta osallistua tutkimukseen.

Lisätietoa tutkimuksesta ja tiedonkeruusta saatavilla infotilaisuudesta 27.11.17 klo 13-15, PETU Auditoriossa, Maantiekatu 31 D.


Ilmoittautuminen 20.11. mennessä: https://www.lyyti.in/Lasten_terveys_ja_hyvinvointi_tutkimus_THL_5337