Työkaluja iäkkäiden järkevään lääkehoitoon -seminaari keräsi ammattilaiset yhteen

with Ei kommentteja

Satakunnan I & O-kärkihanke ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestivät tänään 15.11. Työkaluja iäkkäiden järkevään lääkehoitoon -seminaarin. Tilaisuuden tavoitteena oli antaa työkaluja järkevän lääkehoidon toteuttamiseen ja asiakkaan lääkehoidon kokonaishallintaan kotihoidossa ja perusterveydenhuollossa.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 134 ammattilaista Satakunnasta. Tilaisuuteen kutsuttiin mm. kotihoidon ja perusterveydenhuollon lääkäreitä, sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, palveluohjaajia, esimiehiä ja Satakunnan alueen farmaseuttista henkilöstöä.

Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja mm. lääkehoidon kokonaisuuden hallinnasta, asiakkaan ohjaamisesta ja lääkehoidon kokonaisarviointien toteutuksesta käytännössä. Tilaisuudessa keskusteltiin myös siitä, miten lääkehoidon toteutusta voitaisiin entisestään kehittää.

I & O muutosohjelmassa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Ikäihmisten ja heidän omaistensa palveluja kehitetään nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Lisäksi tavoitteena on, että palvelut hillitsevät kustannusten kasvua. Muutosohjelmassa kehitetään erityisesti kotiin annettavia palveluja ja kotoa käsin saavutettavia palveluja. Tavoitteena on, että ikäihminen voisi mahdollisimman pitkään asua omassa kodissaan ja saada sinne niitä palveluja, joita hän tarvitsee. Muutosohjelmassa keskitytään myös omaishoitajien ja perhehoitajien jaksamisen tukemiseen ja muuhun hyvinvointiin.

 

Tietoa ja työvälineitä järkevän lääkehoidon tueksi: