SATULA-uutiskirje 5/2017

with Ei kommentteja

Hyvä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevä,

Tämä on valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) Satakunnassa toimeenpanevan SATULA-hankkeen viides uutiskirje. LAPE-muutostyötä tehdään Satakunnan neljässä kehittämiskokonaisuudessa:
1) Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi myös hallinnossa ja päätöksenteossa
2) Perhekeskustoimintamalli, joka verkostoi lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi
3) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen hyvinvoinnin tukena
4) Erityis- ja vaativimmat palvelut verkostoidaan paremmin keskenään ja tuodaan lähemmäs arkea sekä peruspalveluita.

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Tänään vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Tämän vuoden teemana on yhdenvertaisuus. Lapsen oikeuksien juhlapäivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Vuonna 2017 YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää Suomessa 26 vuotta.

Lapsen oikeuksien edistäminen on jokaisen aikuisen tehtävä. Yhtäkään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. (ks. Lapsen oikeudet). Myös LAPE-muutosohjelmaa ohjaava keskeinen periaate on lapsen oikeudet ja lapsen etu. LAPE-muutosohjelman tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheiden hyvinvointia. Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla lapsille, nuorille ja perheille sopivaa tukea oikeaan aikaan. (ks. LAPE-muutosohjelma).

Ministeri Saarikon vierailu Satakunnassa

Lokakuun alussa (2.10) saimme Satakuntaan ja samalla SATULA-hankkeeseen korkea-arvioisia vieraita, kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti sekä sote-uudistuksen valtakunnallinen muutosjohtaja Sinikka Salo vierailivat Satakunnassa.

Saarikko korosti vierailullaan hallituksen kärkihankkeiden roolia sote-uudistuksen sisältöjen luojana, että palveluiden ja toimintatapojen uudistaminen on soten ydintä. LAPE-muutosohjelman toteuttamisessa ministeri painotti sivistyksen ja soten yhteistyön merkitystä. Keskeinen tavoite toimintakulttuurin uudistamisessa on eri ammattikuntien välisen luottamuksen rakentaminen ja yhteisen lapsen näkeminen.

Maakunnallinen LAPE-työryhmä aloittanut työskentelynsä

Maakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden työryhmä (LAPE-työryhmä) piti ensimmäisen kokouksensa 6.11.17 (toinen valmistelukausi). Ryhmässä on edustettuna maakunnan lapsi- ja perhepalveluiden vastuuhenkilöitä ja toimijoita. Työryhmän tehtävänä on valmistella lapsi- ja perhepalveluiden rakennetta ja sisältöä tulevassa kunta-maakunta -toimintaympäristössä.

Ajankohtaisia asioita kehittämistyöstä

LAPE-työryhmän rinnalla maakuntaan on muodostettu useita kehittämisteemojen mukaisia asiantuntijaryhmiä. Asiantuntijaryhmät yhdessä hankehenkilöstön kanssa toteuttavat kehittämistyön käytännön toimenpiteitä. Seuraavassa on tiivistetysti esitettynä kehittämistyön viimeaikainen eteneminen:

1) Lapsiystävällinen kunta ja maakunta

– Lapsiystävällistä kuntaa ovat lähteneet Satakunnassa kehittämään Pori, Huittinen, Karvia, Säkylä, Rauma ja Eurajoki. Kehittämistyö on edennyt kuntien omista lähtökohdista ja tarpeista sekä tapaamalla johtoryhmiä. Mm. Huittisissa tehdään palveluverkkoselvitys, jonka yhteydessä toteutetaan lapsivaikutusten arviointia yhteistyössä THL:n kanssa osallistaen lapset, vanhemmat, työntekijät ja päätöksentekijät. Lapsivaikutusten arvioinnista ja osallisuudesta laaditaan prosessikuvaus.

– Perheystävällisten työpaikkojen ensimmäinen verkostotapaaminen järjestettiin 18.10.17. Tavoitteena on saada aikaan satakuntalainen verkosto, jonka avulla ja tuella seurataan perheystävällisten työpaikkojen etenemistä, käydään vuoropuhelua, verkostoidutaan ja opitaan toisilta miten edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista omalla työpaikallaan. Seuraava verkostotapaaminen on 25.1.2018. Tiivistä yhteistyötä tehdään THL:n ja STM:n kanssa.

Lisätietoa: petra.ahonen@pori.fi ja tiina.tenho@pori.fi

2) Maakunnallinen perhekeskusmalli

– Kuntien perhekeskustoiminnan kehittämistyön tueksi järjestettiin 10.10. Satakunnan perhekeskusfoorumi. Tilaisuudessa esiteltiin ensimmäinen luonnosversio maakunnallisesta perhekeskustoimintamallista. Tallenne tilaisuudesta löytyy tästä.

Lisätietoa: heli.makela@pori.fi

– Toinen maakunnallinen perhekeskusfoorumi on suunnitteilla alkuvuoteen teemana ammattilaisten yhteistyö ja verkostomaiset työtavat.
– Satakuntaan on saatu Kasvu tuki -hankkeen tarjoamaa Lapset puheeksi –kouluttajakoulutusta, Ihmeelliset vuodet –ryhmänhallintamenetelmäkoulutusta sekä Ihmeelliset vuodet -ryhmäohjaajakoulutusta (TCM). SATULA-hanke kartoittaa lähiaikoina kuntien tarpeen ja sitoutumisen koulutuksiin.

Lue lisää menetelmistä tästä. Lisätietoa: mirja.isoviita@pori.fi

3) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen hyvinvoinnin tukena

– Satakunnan kuntien varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon ja hyvinvointityön toimijoiden näkemykset hyvistä käytännöistä ja kehittämisen kohteista on kerätty. Kuntien nykytilaa arvioivalla haastattelukierroksella nousi tarve yhtenäistää erilaisia käytäntöjä, kuten opiskeluhuoltoa, kiusaamisen ehkäisemistä, yhteistyökäytäntöjä eri ammattilaisten välillä sekä erityisesti kiinnittää huomioita ennaltaehkäisevään työhön. Seuraavaksi laaditaan kehittämisryhmän kanssa maakunnalliset työskentelymallit yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja esiopetuksen yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

–  Merkitse jo kalenteriisi seuraava Satakunnan varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden ajankohtaisfoorumi 22.3.18 Porissa Kaarisillan yhtenäiskoulussa. Tilaisuus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen toimijoille. Tilaisuuden teemana on vanhemmuuden tuki alustajana lastenpsykiatri Jukka Mäkelä THL:stä sekä edustajana opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPH:sta.

Lisätietoa: mirja.isoviita@pori.fi ja tiina.tenho@pori.fi

4) Erityis- ja vaativimmat palvelut

– Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisryhmä on syksyn aikana työstänyt Satakunnan monitoimijaista arviointimallia. Monitoimijainen arviointimalliluonnos esitellään 26.1.2018 järjestettävässä lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyöseminaarissa Porin yliopistokeskuksessa.
Lisätietoa: jonna.koivuniemi@pori.fi

– Satakuntaan juurrutettavan systeemisen lastensuojelumallin tiimien koulutukset ovat käynnistyneet (ks. lisää lastensuojelun systeemisestä toimintamallista tästä). Systeemisen lastensuojelumallin mukaisia osaajia koulutetaan Poriin, Raumalle, Nakkilaan sekä Harjavaltaan.
Lisätietoa: jonna.koivuniemi@pori.fi

– Lasten, nuorten ja perheiden vaativinta erityisosaamista edellyttävät palvelut tullaan keskittämään osaamis- ja tukikeskuksiin (OT) yhteistyöalueittain. Kehittämistyön tueksi on perustettu länsirannikon OT-suunnittelutyön johtoryhmä, jossa Satakunnasta varsinaisina jäseninä mukana Johanna Ylikoski (Rauman kaupungin lastensuojelutyö), Marketta Raivio (Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö) sekä Max Karukivi (Satakunnan sairaanhoitopiiri, nuorisopsykiatria).Max Karukivi edustaa Satakuntaa myös valtakunnallisessa OT- valmistelutyöryhmässä.
Lisätietoa: mirja.antila@pori.fi

–  ”Mun sieluun sattuu” -seminaari järjestetään 23.11.17 klo 12–16 Porin yliopistokeskuksessa. Seminaari on tarkoitettu lastensuojelun ja koulun toimijoille. Tilaisuudessa mm. esitellään hyvänä käytäntönä palkittu, monitoimijainen SISUKAS-toimintamalli sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi alakouluun.
Lisätietoa erna.tormalehto@uta.fi

Muita ajankohtaisia asioita:

–  Neuvonantajavanhemmat -facebookryhmä on käynnistynyt! Ryhmän tarkoituksena on kuulla vanhempien näkemyksiä hyvästä arjesta ja toimivista palveluista tukien LAPE-muutosohjelman kehittämistyötä. Mikäli haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä tiina.tenho@pori.fi.

– Nyt on myös kaikilla satakuntalaisilla mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja kokemuksensa lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Kuntien nettisivuille on lähiaikoina tulossa sähköinen kysely, johon vastaamalla kuntalainen voi vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Seuraa siis oman kuntasi nettisivuja! Kysely löytyy myös Satasoten sivuilta tästä.

– Nuorten ääni Satakunnassa –maakunnallinen nuorisofoorumi järjestetään 29.11.17 klo 13-15.30 Porin kansalaisopiston auditoriossa. Foorumissa keskustellaan ja otetaan kantaa nuorten äänen kuulumiseen tulevassa maakuntahallinnossa. Keskustelemassa nuorten kanssa mm. Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä. Ks. tarkempi ohjelma tästä
Lisätietoa: petra.ahonen@pori.fi.

– Satakunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen foorumi 12.12.17 klo 9-15 Porin yliopistokeskus.

– Lasten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (LTH) 4-vuotiaiden tiedonkeruun esittelytilaisuuden ajankohta on muuttunut. Uusi ajankohta on 27.11.17 klo: 13-15 Porin perusturva auditoriossa. Tilaisuuteen toivotaan erityisesti neuvolan henkilöstöä sekä lapsiperhepalveluiden esimiehiä ja henkilöstöä.
Lisätietoa: heli.makela@pori.fi

– Valtakunnalliset LAPE-päivät 22.-23.11.17 Helsingissä (ks. ohjelma)

 

Klikkaa lisätietoa LAPE-muutoksesta
LAPE-muutosohjelma STM
SATULA-hanke

 

Työ jatkuu! Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea.
Otathan meihin yhteyttä, tehdään muutos yhdessä!

Projektipäällikkö Henna Kyhä p. 044 701 0060
Satasote muutosagentti Mirja Antila p. 044 701 3797

Projektisuunnittelijat:
Petra Ahonen p. 044 701 6833
Mirja Isoviita p. 044 701 6832
Jonna Koivuniemi p. 044 701 6831
Heli Mäkelä p. 044 701 0061
Tiina Tenho p. 044 701 6830

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@pori.fi