TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKKEET -uutiskirje marraskuu 2017

with Ei kommentteja

NEUVOKAS PERHE -koulutukset on nyt saatu Satakunnassa päätökseen.
Koulutuksiin osallistui kaikkiaan noin 140 äitiys- ja lastenneuvoloissa tai alakoulujen kouluterveydenhuollossa työskentelevää terveydenhoitajaa, eli käytännössä koko Satakunta on nyt koulutettu. Menetelmän käyttöä on nyt tarkoitus harjoitella loppuvuoden ajan ja laajemmin se otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. Hankkeessa keskitytään jatkossa siihen, miten Neuvokas perhe -menetelmä saadaan juurtumaan osaksi nykyisiä, mutta erityisesti tulevia sote-rakenteita. Juurrutustyöhön on tärkeä ottaa mukaan eri sidosryhmät. Menetelmän käyttöönotosta on hyvä tiedottaa myös lapsiperheitä, joten yhteistyö median kanssa on erityisen tärkeää.

MIELENTERVEYS KUULUU KAIKILLE -hankkeen koulutustapahtumat jatkuvat Satakunnassa.
Marraskuun aikana koulutuksen ovat saaneet mm. lastensuojelun sijaisperheiden vanhemmat, lukion toisen vuoden opiskelijat sekä joukko ammatillisen koulun henkilökuntaa. Mielenterveysosaamista ja auttamisen askeleita on vahvistettu jo lähes 200 ammattilaisen kesken. Peruskoulutuksen käytyään koulutettujen ammattilaisten joukko voi kouluttautua kouluttajiksi, jolloin mielenterveysosaaminen jää pysyvästi kuntiin ja työyhteisöihin myös kärkihankkeen päätyttyä. Kouluttajaksi hakeutumisen edellytyksenä on mielenterveyden ensiapukoulutuksen perusjakson käyminen. Tämä kokonaisuus kestää 14 h. Koulutus on 21 h mittainen ja siinä velvoitteena on pitää oma 14 h pilottikoulutus itse valitsemalleen ryhmälle. Tämän jälkeen saa todistuksen ja oikeuden kouluttaa mielenterveyden taitoja ja auttamisen askeleita jatkossa muille.

MITU -hankkeessa on käynnissä osastotuntien järjestäminen ja savuttomuustiedon levittäminen psykiatrian eri yksiköihin.
Suunnitteilla on myös järjestää Harjavallan sairaalan tiloissa tempaus hankkeeseen liittyen 14.12. Lisäksi alkuvuodesta on tarkoitus järjestää nikotiinikorvaustuotteisiin liittyvä infotilaisuus. Tarkoituksena on myös luoda yhteisiä toimintamalleja, joilla tupakointi otetaan esiin psykiatrian eri yksiköissä ja potilaan tupakointi saadaan näkyväksi yhtenäisen kirjaamisen kautta. Suunnitteilla on myös koulutus keväälle hankkeeseen liittyen.

SATA-LIPAKE -hankkeessa valmistelut liikunnan palveluketjun pilotoinnin aloittamiseksi jatkuvat.
Ensimmäiset HYTE-valmentajat on koulutettu ja lisää koulutuksia järjestetään alkuvuonna 2018. Yksi konkreettinen käyttöön tuleva työväline ovat aktiivisuusrannekkeet, joita HYTE-valmentajat voivat lainata asiakkailleen. Rannekkeita on hankittu alueella kokeiltavaksi 100 kappaletta. Niitä on jo toimitettu osaan organisaatioita ja loput toimitetaan lähiaikoina. Lainaus on aloitettu ainakin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä. Saadun palautteen mukaan aktiivisuusrannekkeen käyttö on innostanut asiakkaita keräämään askelia ja konkretisoinut oman arkiliikkumisen määrää.

Satakunnan HYTE-hankkeet oli valittu yhdeksi maakunnan kärkihanke-esimerkiksi, josta käytiin pitämässä lyhyt esittely valtakunnan sote-muutosjohdolle Kuntatalolla järjestetyssä verkostotapaamisessa 31.10.2017. Olimme myös mukana STM:n järjestämällä HYTE-aluekierroksella Porissa 7.11.2017.