Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli uuden maakunnan valmistelussa

with Ei kommentteja

Lapset ja nuoret halutaan tulevassa maakunnassa mukaan päättämään heitä koskevista asioista. Heidän panostaan tarvitaan rakennettaessa aidosti lapsi-ja nuoriystävällistä Satakuntaa.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä toivoo nuorilta aktiivista osallistumista ja mukaantuloa tulevan maakunnan valmisteluun. Keväällä eduskunnan hyväksyttäväksi tuleva maakuntalakiesitys nostaa nuorisovaltuustot lakisääteisiksi vaikuttajaelimiksi mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon. Aro-Heinilä korostaa, ettei se kuitenkaan ole ainoa nuorten vaikuttamiskeino, vaan yksi työkalu muiden joukossa.

– Nuorilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin omassa arjessaan esimerkiksi koulujen, yhdistysten, seurojen ja sosiaalisen median kautta. Meidän on myös tavoitettava ne nuoret, jotka eivät ole aktiivisesti mukana järjestäytyneessä toiminnassa. Tässä riittää haastetta, mutta emme saa unohtaa ainoatakaan Satakuntalaista nuorta, vaan tarvitsemme kaikkia yhteistä tulevaisuutta rakentaessamme, Aro-Heinilä toteaa.

Satakunta on mukana Nuorten Keski-Suomen hallinnoimassa, 5 maakuntaa kattavassa hankkeessa, jossa vuosien 2017 – 2019 aikana tavoitteena on kehittää maakuntiin mahdollisimman monipuolista ja laajasti nuorten mielipiteitä tavoittavaa nuorten vaikuttamistoimintaa.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen projektikehittäjä Eeva Mäntylä toi Satakuntaan hyviä kokemuksia muista maakunnista.

– Valmistelut ovat eri puolella suomea hieman eri vaiheessa ja haluamme jakaa hyviksi koettuja käytäntöjä ja kokemuksiamme kaikille hankkeessa mukana olijoille. Nuorten ääntä on kuultu esimerkiksi erilaissa nuorisofoorumeissa, nuorten ja päättäjien tapaamisissa ja leireillä, Mäntylä kertoo.

Satakunnassa hankkeessa ovat mukana Satakuntaliitto ja Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa Satakunnassa toteuttava Satakunnassa tulevaisuus lapsissa-hanke. Kehittämistyö starttasi eilen keskiviikkona 29.11. nuorten ja heidän parissaan työskentelevien aikuisten yhteisellä tapaamisella. Nuoret olivat laatineet joukon kysymyksiä maakuntajohtajalle ja pääsivät lisäksi pohtimaan ratkaisuja, joilla heidän äänensä saataisiin aidosti kuuluviin tulevassa maakunnassa.

Tilaisuuden jälkeen nuoret olivat innokkaita osallistumaan tulevaisuudessa yhteisistä asioista päättämiseen ja uusien keskustelukanavien löytämiseen.

– Aikuiset otattehan meidän ideamme ja mielipiteemme tosissanne sillä haluamme vaikuttaa ja tulla kuulluksi, nuoret kiteyttivät.

Arlene Koivula, Sallamari Hartikainen, Isabella Nortula, Mimosa Nevala ja Mira Niemenmaa ovat innokkaina mukana uuden maakunnan valmistelussa.

 

Lisätiedot:

Projektisuunnittelija
Petra Ahonen, 044 701 6833
SATULA-hanke

petra.ahonen@pori.fi

 

LAPE Muutosagentti
Mirja Antila, 044 701 3797