Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden uutiskirje Marraskuu 2017

with Ei kommentteja

 

 

Kysely koskien sähköistä valmennuspaikkarekisteriä – Vastaa 30.11. mennessä!

SATAOSAA -hankkeen sähköinen palvelukartta –toimenpiteessä kehitetään laajempaa palvelukarttaosiota yhdessä muiden
Satasote-hankkeiden kanssa. SATAOSAA-hanke keskittyy omana toimenpiteenään sähköisen valmennuspaikkarekisterin kehittämiseen. Tähän liittyen on kartoitettu kentän tarvetta ja kehittämisehdotuksia kuntakäynneillä. Tarkempi Webropol -kysely on lähetetty rekisterin tiimoilta kuntiin, ja kyselyyn ehtii vielä vastaamaan 30.11. saakka.

 

Lintonin kipuseula, Elämänlaatumittari 15D, EQ-5D ja Kykyviisari testissä alueella

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen ja Satakunto-hankkeiden keskeisenä tavoitteena on saada Satakunnan alueelle yhtenäiset mittarit työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Tällä hetkellä Lintonin kipuseula, jota suositellaan kivun Käypä hoito -suosituksessa, on lähes koko Satakunnan alueella kokeilussa suoravastaanottokoulutuksessa olevien fysioterapeuttien vastaanotoilla. Elämänlaatumittari 15D -kokeilu on myös aloitettu Satakunnassa muutamien ammattilaisten toimesta. Satakunto-hankkeen seurantapilotissa kokeilussa ovat Elämänlaatumittari EQ-5D ja Kykyviisari. Kykyviisaria testataan tämän lisäksi yhteistyössä SATAOSAA-hankkeen kanssa erilaisissa yksiköissä ympäri maakuntaa. Kokemuksia mittarien toimivuudesta tullaan keräämään sekä asiakkailta että ammattilaisilta.

 

Kyselyitä sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen liittyen – Vastaa 1.12. mennessä!

Olethan jo vastannut oheisista kyselyistä siihen / niihin, jotka koskevat sinua? Jos kuulut näihin kohderyhmiin, vastaathan kyselyihin 1.12.2017 mennessä! Kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien henkilöstölle heidän erityisosaamisestaan – SATSHP:sta on tullut mukavasti vastauksia, muilta osin on vielä ollut hiljaista. Kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien johdolle sosiaalisen kuntoutuksen järjestämistä koskien – PoSasta, Raumalta, Huittisita ja Eurasta on saatu tietoja, muualta tiedot puuttuvat vielä kokonaan.

 

Yhteistyöseminaari oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa 16.11.2017

Torstaina 16.11. satakuntalaisten nuorten ja opiskelijoiden kanssa toimivat ammattilaiset kokoontuivat oppilaitosyhteistyöseminaariin Poriin. Tilaisuudessa kerrottiin maakunnan eri toimijoiden esille nostamista hyvistä käytännöistä. Päivässä kuultiin Työkykykoordinaattori-koulutuksesta, jota järjestetään osana Koulutuksella muutokseen (OTE2) – osaprojektia, oppilaitosten ja Kelan yhteistyöstä, Satakunnan Ohjaamon ja VALO-valmennuksen toiminnasta. Satakunnassa tullaan kokeilemaan yhteistyössä Kelan, SATAOSAA-maakuntakokeilun ja oppilaitosten kanssa kevyttä väylää ammatilliseen kuntoutukseen hakemiseen. Kokeilusta kiinnostuneet oppilaitokset voivat ilmoittaa yhteyshenkilönsä SATAOSAA-suunnittelijoille.

 

Minityöpajoja Satakunto-hankkeen yhdyshenkilöverkostolle

Hankkeen ensimmäiset työpajat on pidetty Harjavallassa ja Kankaanpäässä. Marraskuun teemana oli verkostotyö. Ryhmissä pohdittiin ratkaisuja verkosotyön haasteisiin. Verkostoneuvotteluharjoituksissa päästiin tunnustelemaan miltä tilanne näyttää eri osapuolten silmin. Hyvät naurutkin saatiin, kun osallistujien näyttelijälahjat pääsivät kunnolla irti! Minityöpajoissa on tarkoitus työstää yhdessä eteenpäin hankkeen toimintamalleja ja verkostoitua. Työpajoissa on kuukausittain vaihtuvat teemat. Ehdotuksia aiheista otetaan ilomielin vastaan! Minityöpajat ovat ensisijaisesti tarkoitettu Satakunto-hankkeen yhdyshenkilöille ja seuranta-asiakkaille.

 

ODA – Asiakkaan omat digiajan hyvinvointipalvelut

ODA on tulevaisuuden sähköinen palvelualusta joka mahdollistaa ja antaa välineitä asiakkaalle tehdä tilanteestaan oire- tai hyvinvointiarvion. Palvelu ohjaa asiakasta oikean palvelun piiriin, kertoo palveluntarpeen kiireellisyyden, mahdollistaa omien terveystietojen tallettamisen ja hallitsemisen, sekä omien tavoitteidensa aktiivisen asettamisen ja seuraamisen. ODAa on kehitetty kansallisesti yhteistyössä eri sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Palveluihin ohjautumisen prosesseja kehitetään parhaillaan Satasote-hankkeissa, ja ODAn edustajilta saatiinkin hyviä ajatuksia siitä, mitä kehittämistyössä tulisi huomioida.
Lisätietoja antaa Taina Kilpeläinen, taina.kilpelainen(a)pori.fi.

 

Hankkeissa on aloittanut viestinnän projektisuunnittelija

Hankkeiden viestinnän projektisuunnittelija Katri Martens toteuttaa kaikkien hankkeiden viestintää. Hänen työhönsä kuuluvat mm. taittotyöt, verkkosivujen hallinnointi ja monet muut viestintään ja markkinointiin liittyvät työt. Lue Katrin tunnelmista Satakunta2019-sivulta!

Tulevia tapahtuma – Merkkaa kalenteriisi!

 

Kokemusasiantuntijuuden ABC -seminaari 8.12.2017

Mitä kokemusasiantuntijuus on? Kysymykseen tarjoaa vastauksia ja näkökulmia maksuton Kokemusasiantuntijuuden ABC – seminaari. Asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä kokemustiedon hyödyntäminen ovat keskeisellä sijalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Seminaarissa kuulet kokemusasiantuntijoiden ajatuksia ja saat ajankohtaista tietoa maakunnan omasta kokemustoiminnasta. Lisäksi voit esittää kokemusasiantuntijuuteen liittyviä omia kysymyksiäsi ja pohdintojasi. Katso ohjelma ja ilmoittautumisohjeet! Lisätietoja antaa suunnittelija Jaana Tuomela, jaana.tuomela(a)pori.fi.

 

Kokemustoimijat vaikuttajana -ryhmä kokoontuu 12.12.2017

Satasote-hankkeet kutsuivat satakuntalaisia koulutettuja kokemustoimijoita koolle Poriin 17.10. kertomaan palveluihin liittyvistä kehittämisehdotuksista ja antamaan arvokasta näkökulmaa hanketyöhön. Kokemustoimijat vaikuttajana –ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 12.12.2017. Jos haluat mukaan, ole yhteydessä projektisuunnittelija Jaana Tuomelaan, jaana.tuomela(a)pori.fi tai 044 701 3345. Katso uutinen aiemmasta tapaamisesta!

 

Työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioiminen -koulutus Porissa 17.1.2018

LT, kuntoutuslääkäri Raija Kerätär saapuu tammikuussa kouluttamaan työ- ja toimintakyvyn arvioimisesta. Kerätär on työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuslääkäri, joka on väitellyt pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimisesta vuonna 2016. Koulutus järjestetään SataPolku-hankkeen ja Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden yhteistyönä. Seuraa ilmoittelua!

 

Minityöpajoja Satakunto-hankkeen yhdyshenkilöille ja seuranta-asiakkaille 15.1.2018 ja 23.1.2018

Tammikuussa aiheena ”Asiakas oman polkunsa seuraajana”. Miten seuranta-asiakkaat voisivat itse aktiivisesti osallistua omien kuntoutus- ja työllistymispolkujensa seurantaan? Minityöpajat pidetään klo 13-15:30 Raumalla 15.1. ja Nakkilassa 23.1. Ohjelma ilmestyy lähempänä.

Työniloa! Seuraava uutiskirje ilmestyy torstaina 21.12.2017. Saat tämän uutiskirjeen sähköpostiisi, joka on tallennettu Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden jakelulistalle. Mikäli et halua enää saada uutiskirjettä, ole hyvä ja ilmoita siitä viestinnän projektisuunnittelija
Katri Martensille, katri.martens(a)pori.fi.