Satakunnassa vuonna 2027 kaksi työikäistä yhtä vanhusta kohden

with Ei kommentteja

Satakunnassa haastetta tuottavat työikäisten määrän lasku ja korkea vanhushuoltosuhde. Ennusteen mukaan maakunnassa on vuonna 2027 kaksi työikäistä yhtä vanhusta kohden.

Satakunnassa tulee varautua seuraavan kymmenen vuoden aikana ikäihmisten palvelutarpeen merkittävään kasvuun ja huipun jälkeen edelleen palvelurakenteen muuttamiseen. Keskiviikkona 23. maaliskuuta koolla ollut palvelurakennetyöryhmä totesi, että kustannusten suitsimiseksi tarvitaan toimintatapojen ja prosessien uudistamista sekä uudenlaista johtamista ja innovatiivista ajattelua.

– Tulevaisuuden hyvinvointikeskus ei ole rakennus vaan kokonaisvaltaisesta asiakastarpeen tunnistamisesta lähtevä palvelu. Se tavoittaa kaikkialla: lähivastaanotolla, etäyhteydellä ja liikkuvin palveluin, palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman visioi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämistä ja uudistamista selvittävä Satasoten palvelurakennetyöryhmä esittelee nykytila-analyysin ja tulevaisuuden alueprofiilin johtoryhmälle ensi kuussa.

Satasote on osa valtakunnallista sote-uudistusta, jolla tavoitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Satakunnan uutta sote-palveluiden toimintamallia valmistellaan tavoitteena aloittaa toiminta 1.1.2018 alkaen, mikäli 1.1.2019 voimaantulevaksi suunniteltu valtakunnallinen sote-lainsäädäntö jää toteutumatta.

Satasote sulauttaa 18 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon yhteen. Se tuottaa palvelut 223 000 asukkaalle. Työntekijöiksi Satasoteen siirtyy noin 10 000 ammattilaista. Toiminnan alkaessa budjetti on noin miljardi euroa.

Satasotessa mukana ovat kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto. Lähtökohtana on asukkaiden ja henkilökunnan kuuleminen ja parannusideat. Valmistelutyöryhmissä on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä, valmistelun edetessä myös kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä.