Satasoten valmisteluryhmiin 400 jäsentä

with Ei kommentteja

Työryhmien nimeäminen antaa lisävauhtia Satasoten valmistelulle. 18 valmisteluryhmään on ehdolla peräti 400 henkilöä.

Jäsenet nimetään kuntien, kuntayhtymien, kolmannen sektorin toimijoiden, yritysten, oppilaitosten, henkilöstöä edustavien ammattiliittojen sekä muiden sidosryhmien esitysten pohjalta.

Satasoten johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokouksessa käytiin keskustelua valmistelutyöryhmistä ja projektisuunnitelmaesityksestä. Päätöksen kokonaisuuden lähettämisestä eteenpäin kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen hyväksyttäväksi tekee maanantaina 9. toukokuuta kokoontuva Satasoten ohjausryhmä.

Tiistaina 3. toukokuuta käydyssä keskustelussa painotettiin maakunnan ääntä, asiantuntemusta ja sitoutumista. Valmistelun tuloksena todettiin muurattavan Satasoten peruskivi.