Materiaali

with Ei kommentteja

 

Tutkimukset & analyysit

Satasoten kehitystyö perustuu erilaisiin tukimuksiin ja selvityksiin. Katso lisää. 

 

Videot

 

.
Satakunnan perhekeskusfoorumi 10.10.2017. Heidi Pakka, Tarja Rajala, Merja Syrjälä JIK .
.
Satakunnan perhekeskusfoorumi 10.10.2017.Arja Hastrup, Leena Normia THL .
.
Satakunnan perhekeskusfoorumi 10.10.2017.Mirja Antila Puhe .
.
Sata-Lipake Hyte-valmentaja koulutus 19.9.2017 Harjavallassa Heidi Lehtonen, Ft, Ttm, Terveysliikunnan suunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiiri .
.
Sata-Lipake Hyte-valmentaja koulutus 19.9.2017 Harjavallassa Toimivan liikunnan palveluketjun malli – Liikunnan palveluketjun tuottamat hyödyt ja vaikuttavuus – HYTE -valmentajan rooli liikunnan palveluketjussa Tino-Taneli Tanttu, terveysliikunnan kehittäjä, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry .
.
Sata-Lipake Hyte-valmentaja koulutus 3.10.2017 Harjavallassa Reima Saarinen, kouluttaja, valmentaja, FM, Motivoiva haastattelu Reima Saarinen .
.
Sata-Lipake Hyte-valmentaja koulutus 19.9.2017 Harjavallassa – Keskeisiä hankkeen kohderyhmien ravitsemuksessa huomioitavia asioita Roope Mäkelä, ravitsemusterapeutti, Satakunnan sairaanhoitopiiri .
.
Muutosagentti Mirja Antila avaa Satakunnan LAPE Kick off –tilaisuuden 22.5.2017. Hankepäällikkö Hanne Kalmari STM:stä alustaa LAPE-muutosohjelmasta. .
.
SATULA-hankkeen esittely vuorovaikutteisesti Kahoot-verkkosovellusta hyödyntäen. LAPE Kick off 22.5.2017.
.
.
Emeritusprofessori Matti Rimpelä alustaa otsikolla ”Palvelujen suhde lapsen ja lapsiperheen arkeen – miten tästä eteenpäin?” LAPE Kick off 22.5.2017. .
.
Satasoten muutosagentti Mirja Antila kertoo Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmasta. .
.
Esittelyssä muutosagentti Pirjo Rehula ja Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke. Musiikki/Music: www.bensound.com .

 

 

 

Viestintäaineistoa

Satasoten esite
Esityskalvot: Mitä sote-uudistus tarkoittaa?
Satasoten tunnus (PDF)
Satasoten tunnus (jpg)

Satakunta – elämää parhaimmillaan logo (png)

Satakunta – elämää parhaimmillaan logo (PDF)

 

Valmisteluaineistoa

Satakunnan ja neljän asiointialueen palvelurakenne sekä avainluvut

 

Satasoten väliraportti kuvataa pääpiirteissään Satasoten palvelurakennetyöryhmän ja valmistelevien työryhmien tehtävät, kokoonpanot ja toimenpiteet vuoden 2016 aikana.

Väliraportti (linkki)

 

Satasote-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin nykytilanne ja kuvattiin uudet toimintamallit. Vaihe kesti 1/2016–6/2016. Sinä aikana palvelurakennetyöryhmä laati seuraavat asiakirjat:

Alueprofiili

Järjestöselvitys

Kolmannen sektorin rooli ja luottamushenkilöt

Nykytilakartoitus

Projektisuunnitelma

Viestinnän periaatteet

 

18 SOTE-alueen vertailuanalyysi (Väestöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kantokyky)