Rainer Lehti Satakunnan sote-ohjausryhmän puheenjohtajaksi

with Ei kommentteja

Satakunnassa on päästy sopimukseen sote-uudistuksen organisoinnista. Siitä vastaa ohjausryhmä, johon Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät ovat kukin nimenneet kolme edustajaa. Heidän lisäkseen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat Satakunnan kansanedustajat ja poliittisten piirijärjestöjen puheenjohtajat.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti (sd). Varapuheenjohtaja on Euran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Kalli (kesk).

Satakunnan sote-valmistelun johtoryhmä nimetään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Maakunnan kansanedustajapuolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajat Harri Lehtonen (sd), Tapio Huhtanen (kesk), Emilia Syväsalmi (kok), Anssi Joutsenlahti (ps) ja Raisa Ranta (vas) on velvoitettu neuvottelemaan kokoonpanosta, jonka kunnat ja kuntayhtymät hyväksyvät ennen seuraavaa kokousta.

Johtoryhmään nimetään enintään 15 varsinaista jäsentä ja varajäsentä, jotka ovat lähtökohtaisesti luottamushenkilöitä. Henkilöiden valinnassa huomioidaan alueellinen ja poliittinen kattavuus, kansanedustajapuolueet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Johtoryhmän tehtävänä on vastata muiden uudistusta valmislevien työryhmien nimeämisestä. Lisäksi se on vastuussa sekä valmistelusta että sitä koskevasta viestinnästä.

Ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat molemmat puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana johtoryhmän työskentelyssä. Lisäksi johtoryhmän asiantuntijaedustajina toimivat Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Rauman kaupungin virkamiesedustaja, Satakuntaliiton virkamiesedustaja sekä Satakunnan Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto. Heistä ensimmäinen toimii myös johtoryhmän sihteerinä.

Johtoryhmän lisäksi Satakunnan sotea valmistelemaan nimettiin palvelurakennetyöryhmä. Sen puheenjohtajana toimii Porin perusturvajohtaja Terttu Nordman ja varapuheenjohtajana Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala. Palvelurakennetyöryhmää saatetaan vielä täydentää ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa.

Ohjausryhmän tehtävänä on laatia ehdotus johtoryhmälle Satakunnan sote-valmistelusta sekä valmistella hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma yhteistyössä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksikön, perusturvan oppimiskeskittymän, oppilaitosten sekä yliopistojen ja kuntien edustajien kanssa. Lisäksi se valmistelee Satakunnan alueprofiili 2025 -esityksen ja laatii johtoryhmälle ehdotuksen viestintäsuunnitelmasta ja esityksen valmistelutyön aikataulutuksesta.

Satakunnan sote-ohjausryhmä oli ensimmäistä kertaa koolla Porissa tiistaina 2. helmikuuta. Se kokoontuu seuraavan kerran 16. helmikuuta.