Satakunnan sote -ohjausryhmä ensimmäistä kertaa koolla tiistaina

with Ei kommentteja

Satakunnan sote -ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 2. helmikuuta 2016. Kokouksessa päätetään Satakunnan sote-uudistuksen valmistelun organisoinnista, jota toteuttamaan ohjausryhmä nimeää johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän.

Johtoryhmä vastaa muiden uudistusta valmislevien työryhmien nimeämisestä ja on vastuussa sekä valmistelusta että sitä koskevasta viestinnästä. Ne edustavat kattavasti maakunnan kuntia ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita. Kuhunkin työryhmään esitetään valittavaksi myös henkilöstön edustaja.

Palvelurakennetyöryhmän tehtävänä on laatia ehdotus johtoryhmälle Satakunnan sote-valmistelusta sekä valmistella hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma yhteistyössä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksikön, perusturvan oppimiskeskittymän, oppilaitosten sekä yliopistojen ja kuntien edustajien kanssa. Lisäksi se valmistelee Satakunnan alueprofiili 2025 -esityksen ja laatii johtoryhmälle ehdotuksen viestintäsuunnitelmasta ja esityksen valmistelutyön aikataulutuksesta.

Satakunnan sote-valmistelun käynnistämisestä ja ohjausryhmän perustamisesta päätettiin yksimielisesti 11. tammikuuta Porissa järjestetyssä kuntien ja sote-kuntayhtymien tapaamisessa. Jokainen kunta ja kuntayhtymä ovat nimenneet ohjausryhmään 1-3 edustajaa.