Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) -hanke toteuttaa Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa. Hankkeen avulla rakennetaan uudenlaiset lapsi- ja perhepalvelut.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Perheiden kokemusta omista voimavaroista, elämänhallinnasta ja osallisuudesta halutaan vahvistaa. Palveluista halutaan tehdä tarkoituksenmukaisempia, kohdistaa voimavarat oikein ja sitä kautta myös vähentää kuluja.

SATULA-hankkeen myötä satakuntalaisten lasten ja perheiden tarpeet huomioidaan paremmin ja perheet saavat oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Tärkeintä on lapsen etu ja vanhemmuuden tuki.

SATULA-hankkeen toiminta-alue on koko Satakunta. Hankkeeseen osallistuu

 • kaikki maakunnan 17 kuntaa
 • Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
 • Porin yhteistoiminta-alue (YTA)
 • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Satakuntaliitto
 • alueen oppilaitoksia
 • kolmannen ja yksityisen sektorin edustajia
 • alueen asukkaita.

Hankkeessa kehitetään

 • lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria
 • matalan kynnyksen palveluiden perhekeskustoimintaa
 • varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 • erityistason ja vaativamman tason palveluita

Satasoten muutosagentti Mirja Antila kertoo Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmasta.

LAPE-muutosohjelma (STM)

Yhteystiedot:

LAPE Muutosagentti Mirja Antila, 044 701 3797

Projektipäällikkö Henna Kyhä, 044 701 0060

Projektisuunnittelijat:

Petra Ahonen, 044 701 6833
Mirja Isoviita, 044 701 6832
Jonna Koivuniemi, 044 701 6831
Heli Mäkelä, 044 701 0061
Tiina Tenho, 044 701 6830

etunimi.sukunimi@pori.fi

Facebook: Satula-hanke

Twitter: #lapemuutos #Satasote

 

Vastaa kyselyyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista Satakunnassa

 

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Uudistuvien palveluiden tavoitteena on tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle – lähellä ja osana arkea. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kartoittaa kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia.

Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä tarvitaan niin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä kuin myös niiden arvioinnissa. SATULA -hankkeessa luodaan toimivia rakenteita lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen.

Tämän kyselyn avulla kerätään satakuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

 

 

 

Keksi Oy Suvi-Tuuli Kankaanpää/STM