Satasoten valmistelua tehdään neljän asiointialueen mallin pohjalta. Suunnittelutyön pohjaksi on tehty laaja-alainen tausta-aineisto Satakunnan palvelurakenteesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon avainluvuista kuntatasolla. Lisäksi jokaisesta asiointialueesta (eteläinen, lounainen, läntinen ja pohjoinen) on tehty oma tausta-aineisto, jossa pureudutaan yksityiskohtaisemmin asiointialueen palvelu- ja ikärakenteeseen sekä keskeisiin sote -tunnuslukuihin.

Tausta-aineistot löytyvät alta.