Mitä sote-uudistus tarkoittaa?
Millä aikataululla se etenee?

Sote- ja aluehallintouudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät.  Julkinen hallinto järjestetään jatkossa kolmella tasolla, joita ovat valtio, maakunta ja kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Satakunnan uudistus on nimetty Satasoteksi.

Miksi muutosta/uudistusta tarvitaan?
Mitä hyötyä muutoksesta on?

Uusi sote-malli vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien kuntien ja muiden organisaatioiden määrää. Sen myötä palveluja pystytään johtamaan aiempaa paremmin. Tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Myös peruspalveluja vahvistetaan ja olemassa olevaa tietoa ja teknologisia ratkaisuja hyödynnetään paremmin.

Mitä valinnanvapaudella tarkoitetaan
sote-uudistuksessa?

Valinnavapaudesta voit lukea ajantasaiset tiedot alueuudistuksen verkkosivuilta. Hallituksen esitys uudeksi valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle helmi-maaliskuussa 2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakunnille.

Mitä hoidon sujuvoitumisella tarkoitetaan?

Asiakkaat siirtyvät jatkossa sujuvasti palvelusta toiseen ilman, että hoitoketjut katkeavat. Tämän mahdollistaa muun muassa se, että asiakastiedot ja rekisterit ovat kaikkien niiden saatavilla, jotka palveluita tarjoavat.

Mikä muuttuu? Entä mikä säilyy?
Mitä henkilökunnalle ja nykyisille toimipisteille käy?

Tuttu henkilökunta säilyy, mutta siirtyy kunnista maakunnan palkkalistoille. Rakenteiden uudistaminen edellyttää henkilöstöltä uusien toimintamallien omaksumista. Ne voivat poiketa siitä, miten he ovat tottuneet nykyisissä työnantajakunnissaan toimimaan. Myös toimivat palveluketjut edellyttävät uudenlaista ajattelua ja uusia avauksia: hyvinvointiasemia, liikkuvia palveluja, sähköisiä ja ennaltaehkäisevä palveluja sekä itsehoitomahdollisuuksia. Osaa nykyisistä kuntien sosiaali- ja terveystoimen toimipisteistä voidaan ajan myötä joutua yhdistämään. Myös johtajien määrä vähenee nykyisestä.

s_Neuvola_kuva_MarikaVirtanen

Kuka vastaa muutoksesta/tekee päätökset?
Ketkä uudistusta valmistelevat?

Käynnissä olevassa, toisessa esivalmisteluvaiheessa sote- ja maakuntavalmisteluiden linjat yhdistetään. Satakunnan maakuntauudistuksessa mukana ovat Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat, Vehmaan ja Honkajoen lomituspalvelut ja Aluehallintovirasto, Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Maakunnan tehtäviä 1.1.2020 alkaen ovat:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
 • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
 • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen
 • lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *