Mitä sote-uudistus tarkoittaa?
Millä aikataululla se etenee?

Sote- ja aluehallintouudistuksessa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät.  Julkinen hallinto järjestetään jatkossa kolmella tasolla, joita ovat valtio, maakunta ja kunta. Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Satakunnan uudistus on nimetty Satasoteksi. Valmistelussa mukana olevat kunnat hyväksyivät projektisuunnitelman kesäkuussa 2016. Nyt menossa on täytääntöönpanon valmistelu.

Miksi muutosta/uudistusta tarvitaan?
Mitä hyötyä muutoksesta on?

Uusi sote-malli vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien kuntien ja muiden organisaatioiden määrää. Sen myötä palveluja pystytään johtamaan aiempaa paremmin. Tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Myös peruspalveluja vahvistetaan ja olemassa olevaa tietoa ja teknologisia ratkaisuja hyödynnetään paremmin.

Mitä valinnanvapaudella tarkoitetaan
sote-uudistuksessa?

Valinnanvapaus koskee pääsääntöisesti peruspalveluita, soveltuvin osin myös erikoissairaanhoitoa. Aivan täysin vapaa valinta ei kuitenkaan ole, vaan palvelujen tuottajan on täytettävä vaatimukset, jotka on ennalta määritelty. Julkisen yhtiön lisäksi asiakkaan on mahdollista käyttää yksityisen yrityksen tai kolmannen sektorin tuottamia palveluja.

s_Neuvola_kuva_MarikaVirtanen

Mitä hoidon sujuvoitumisella tarkoitetaan?

Asiakkaat siirtyvät jatkossa sujuvasti palvelusta toiseen ilman, että hoitoketjut katkeavat. Tämän mahdollistaa muun muassa se, että asiakastiedot ja rekisterit ovat kaikkien niiden saatavilla, jotka palveluita tarjoavat.

Mikä muuttuu? Entä mikä säilyy?
Mitä henkilökunnalle ja nykyisille toimipisteille käy?

Tuttu henkilökunta säilyy, mutta siirtyy kunnista maakunnan palkkalistoille. Rakenteiden uudistaminen edellyttää henkilöstöltä uusien toimintamallien omaksumista. Ne voivat poiketa siitä, miten he ovat tottuneet nykyisissä työnantajakunnissaan toimimaan. Myös toimivat palveluketjut edellyttävät uudenlaista ajattelua ja uusia avauksia: hyvinvointiasemia, liikkuvia palveluja, sähköisiä ja ennaltaehkäisevä palveluja sekä itsehoitomahdollisuuksia. Osaa nykyisistä kuntien sosiaali- ja terveystoimen toimipisteistä voidaan ajan myötä joutua yhdistämään. Myös johtajien määrä vähenee nykyisestä.

Kuka vastaa muutoksesta/tekee päätökset?
Ketkä uudistusta valmistelevat?

Satasoten valmistelussa ovat mukana kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto. Valmisteluorganisaatio koostuu ohjausryhmästä, johtoryhmästä, palvelurakennetyöryhmästä ja tällä hetkellä 18 valmisteluryhmästä. Muutosjohtaja on Terttu Nordman. Hän aloitti tehtävässään marraskuussa 2016. Uudistuksen alustana toimii Porin kaupunki.

 

 

 

 

Leave a Reply