Materiaali

with 1 kommentti

Satasote-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin nykytilanne ja kuvattiin uudet toimintamallit. Vaihe kesti 1/2016–6/2016. Sinä aikana palvelurakennetyöryhmä laati seuraavat asiakirjat:

Asiakirjat ja kokousajat

with 1 kommentti

Muutosorganisaation työryhmien asiakirjat ja kokousajat.