Maakuntauudistuksen valmistelutyötä edistetään Satakunnassa aktiivisesti käynnistämällä uusien valmisteluryhmien toiminta loka-marraskuun aikana. Valmisteluryhmien tehtävänä on syventää ja yhdenmukaistaa toimialaansa liittyvää osaamista maakuntauudistuksen palvelutuotannon kehittämisessä ja tukea VATE:n työtä oman toimialansa sisältöön liittyvissä asioissa. Ryhmien rooli muutostyöskentelyssä on keskeinen, sillä niiden avulla pidetään yllä esivalmisteluvaiheessa aloitettua kehittämistyötä, luodaan verkostoja ja sitoutetaan eri tahoja maakuntauudistukseen. Uudet valmisteluryhmät hyödyntävät työskentelyssään ensimmäisen esivalmisteluvaiheen työryhmätyöskentelyn tuloksia. Aiemmat työryhmät päättivät työskentelynsä kesällä 2017.

Valmisteluryhmät puheenjohtajineen:

Konserni:

ICT
Arttu Perttula

Konsernivalmistelu
Jukka Mäkilä

Sopimukset
Päivi Vuorinen

Talous
Tuomas Hatanpää

Turvallisuus ja varautuminen
Petri Ekberg

Viestintä
Taru Naskali

Elinvoima:

Alueiden käytön palvelut
Päivi Liuska-Kankaanpää

Aluekehityspalvelut
Timo Vesiluoma

Liikennepalvelut
Puheenjohtaja valitaan myöhemmin

Kasvupalvelut
Marja Karvonen / Juhani Sundell

Maakuntastrategian koordinointi
Puheenjohtaja valitaan myöhemmin

Maaseutupalvelut
Pekka Antila

Ympäristöpalvelut
Mirja Koskinen

Sote:

Aikuispalvelut
Heli Toroska

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mari Kaunistola

Ikääntyneiden palvelut
Pirjo Rehula

Lasten ja perheiden muutosohjelma (LAPE)
Mirja Antila

Monitieteinen sote-alan kehittämisyksikkö
Mari Niemi

Muut tukipalvelut
Marjukka Palin

Palveluverkon kehittäminen
Terttu Nordman

Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Leena Kivimäki

Päivystys 24 h
Eija Vaula

Sairaanhoitoon liittyvät tukipalvelut
Harri Hagman

Tuotteistus
Esa Puolamäki

Sidosryhmäyhteistyö
Milja Karjalainen

Vammaispalvelut
Vesa Kiiski

Ympäristöterveydenhuolto
Laura Juhantalo