Johtoryhmä vastaa Satasoten valmistelusta ja raportoi ohjausryhmälle. Se nimeää palvelurakennetyöryhmää lukuun ottamatta muut työryhmät ja vastaa hankkeen valmisteluprosessin ulkopuolisesta rahoituksesta sekä viestinnästä.

Puheenjohtajat: Juha Vasama pj. (Pori), Pekka Wallenius varapj. (Rauma)

Jäsenet: Jukka Tuori (Huittinen), Juha Korkeaoja (Keski-Satakunta), Leena Jokinen-Anttila (Pori), Oili Heino (Pori yta), Taina Lehtonen (Pori), Elina Junnila (Rauma), Jouni Lehto (Rauma), Keijo Kerola (PoSa), Jari Koskela (PoSa), Maarit Markkula (Säkylä), Harri Kivenmaa (Satakuntaliitto), Heli Sulkava (Satshp)

Asiantuntijaedustaja: Aino-Maija Luukkonen siht. (Pori), Asko Aro-Heinilä (Rauma), Jukka Mäkilä (Satakuntaliitto), Ahti Pisto (Satshp)

Puhe- ja läsnäolo-oikeutetut: ohjausryhmän pj. Harri Lehtonen (Eura), I varapj. Timo Kalli (Eura), II vpj. Kristiina Puolakka

Muutosjohtaja Terttu Nordman

Viestintäpäällikkö Salla Rajala

Johtoryhmän ekstranet

Muutosorganisaation esityslistat, pöytäkirjat, muistiot ja tulevat kokoukset